Op dinsdag 18 oktober heeft het BFT op verzoek van de KBvG online een presentatie gehouden voor alle gerechtsdeurwaarders in Nederland. Tijdens het zeer goed bekeken webinar gaf het BFT een kijkje in de keuken, door te vertellen over verschillende manieren van toezicht houden en de wijze waarop handhaving plaatsvindt.

In het vakinhoudelijke deel werd aan de hand van tuchtuitspraken ingegaan op onder meer de retourprovisie, de berekening van liquiditeit en solvabiliteit en de out-of-pocketkosten. Er werden veel en leuke vragen gesteld waardoor het een zeer interactieve bijeenkomst werd. Het BFT kijkt er met plezier op terug.