Vacature: Toezichthouder Wwft (fiscaal) jurist

De functie De functie richt zich op de naleving van de Wwft. De toezichthouder verricht daartoe onderzoeken (in de ruimste zin van het woord) bij instellingen en rapporteert vervolgens of deze wet wordt nageleefd. Daarnaast analyseert, beantwoordt en evalueert de toezichthouder aan het toezicht gerelateerde vraagstukken. De toezichthouder valt onder het hoofd van de afdeling Wwft. Tot de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden kunnen worden gerekend: verrichten van onderzoeken , zowel in multidisciplinaire samenwerking (vaak [...]