Over het Bureau Financieel Toezicht (BFT)
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is een zelfstandig bestuursorgaan, die landelijk werkzaam is en gevestigd in Utrecht. Door zijn toezichtactiviteiten draagt het BFT bij aan het bevorderen en in standhouden van de integriteit van het financieel-economisch stelsel van Nederland.

Het BFT is verantwoordelijk voor het integrale toezicht op het notariaat en op gerechtsdeurwaarders. Tevens is het BFT verantwoordelijk voor het toezicht op de
naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ten aanzien van notarissen, belastingadviseurs, registeraccountants,
accountants-administratieconsulenten en andere zelfstandige vergelijkbare beroepsbeoefenaren zoals administratiekantoren en bedrijfseconomische adviseurs.
Doordat het werkgebied heel Nederland bestrijkt en de hybride vorm waarbinnen wordtgewerkt, liggen hier veel leuke uitdagingen.

Functieomschrijving
Voor de afdeling ‘Juridische zaken / handhaving’ is het BFT op zoek naar een (bestuursrecht)jurist. In deze functie ga je je bezighouden met de bestuurs- en
tuchtrechtelijke praktijk op het gebied van toezicht en handhaving.

Dit brengt onder andere met zich mee dat je de door de toezichthouders van het BFT opgestelde toezichtrapportages beoordeelt om te bezien óf en welke
handhavingsmaatregel dient te worden opgelegd. Het gaat daarbij om andere om bestuursrechtelijke handhavingsmaatregelen die worden opgelegd in het kader van de naleving van de Wwft (bestuurlijke boete, last onder dwangsom, aanwijzing).

Dit betekent dat je diverse bestuursrechtelijke beslissingen neemt, zowel in de primaire als in de bezwaarfase, en dat je beroepsprocedures voert bij diverse rechtelijke instanties, waarbij je het standpunt van het BFT tijdens de behandeling van een zaak ter zitting verwoord en verdedigt.

Ook houdt je je als jurist bezig met tuchtrechtelijke handhaving door middel van het geven van waarschuwingen, het voeren van gesprekken met notarissen en
gerechtdeurwaarders en met het mogelijk indienen van tuchtklachten en het voeren van procedures voor de verschillende tuchtkamers. Verder gaat het om procedures met betrekking tot de Wet open overheid (Woo) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Functie-eisen
• Je hebt academisch werk- en denkniveau en een afgeronde wo-opleiding Nederlands recht;
• Je hebt aantoonbaar grondige kennis van en inzicht in het bestuurs(proces)recht;
• Je hebt bij voorkeur ervaring opgedaan als bestuursrechtjurist en hebt zodoende ervaring met het zelfstandig afhandelen van aanvragen en bezwaarschriften en het voeren van beroepsprocedures;
• Je beschikt over uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid teneinde op zelfstandige wijze kwalitatief hoogwaardige stukken te produceren. Ook beschik je over uitstekende mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
• Je hebt een goed inzicht in en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

Competenties
• Analyseren
• Anticiperen
• Oordeelsvorming
• Overtuigingskracht
• Plannen en organiseren

Wat biedt het BFT?
Het BFT biedt een leuke en uitdagende functie waarin je in de gelegenheid wordt gesteld je verder te specialiseren. Hoewel het BFT als toezichthouder een formeel imago heeft, is de cultuur binnen het BFT informeel en dynamisch en werken er hoogopgeleide professionals aan het realiseren van een gezamenlijk doel.

Het BFT biedt een uitstekend pakket primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (CAO Rijk, Schaal 11/12). Daarnaast biedt het BFT een werkomgeving waarin aandacht voor zowel persoonlijke als vakinhoudelijke ontwikkeling centraal staan.

Voel je je aangesproken door het profiel en heb je interesse om te komen werken in een enthousiast team met professionals die gedreven worden door vakinhoudelijke interesse? Neem dan contact op met Janine Trompetter (06-29472010) of Hendrik Roeleveld (06-57679413) van Employment Services. Employment Services is verantwoordelijk voor de werving & selectie van geschikte kandidaten voor deze vacature.