Ter waarborging van de onafhankelijke positie van een notaris, kent de Wna beperkingen voor het beleggen door een notaris in (gefinancierd) onroerend goed. Het BFT diende een tuchtklacht in tegen een notaris die twee vakantiewoningen verhuurt aan derden. De Kamer Den Haag verklaarde de tuchtklacht echter ongegrond. Omdat deze uitspraak volgens het BFT strijdig is met de wetsgeschiedenis en de beoordelingslijn van Hof Amsterdam (Notariskamer), heeft het BFT tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

ECLI:NL:TNORDHA:2023:7