Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft recent voorlichting gegeven aan administratiekantoren over de Wet ter voorkoming van Witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) . Daarbij kwam onder andere naar voren dat een aantal salarisadministratiekantoren niet op de hoogte is van het feit dat de Wwft van toepassing kan zijn op hun werkzaamheden. Dit is uiteraard afhankelijk van de diensten die de salarisadministratiekantoren aanbieden.

In deze notitie lichten we daarom de toepassing van de Wwft toe aan de hand van de wettekst. Ook bieden we u een matrix aan waarmee in één oogopslag duidelijk is of de Wwft van toepassing is op uw werkzaamheden. Verder hebben we een overzicht opgenomen van wat dit nu in de praktijk betekent voor uw organisatie. Tijdens het NIRPA congres op 3 oktober 2023 zal het BFT een nadere toelichting geven op de notitie.

Mocht u vragen hebben over de notitie dan kunt u contact opnemen via bft.post@bureauft.nl.