De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht accountants, afhankelijk van de aard en omvang van het kantoor, om een onafhankelijke auditfunctie te hebben. Wat betekent deze verplichting in de praktijk? Hoe gaat Bureau Financieel Toezicht (BFT) in deze te werk? En welke ondersteuning biedt SRA?

In 2018 is de Wwft behoorlijk op de schop gegaan. Een van de onderdelen die toen zijn toegevoegd, is artikel 2d. Hierin staat dat instellingen zowel een onafhankelijke en effectieve compliance-functie als een onafhankelijke auditfunctie moeten hebben. De compliance-functie verzorgt de controle op de naleving van de wettelijke en de interne regels door de instelling. De auditfunctie controleert op haar beurt onder meer de uitoefening van deze compliance-functie.

“Het idee hierachter is dat een goed risicobeleid en een goede risicobeoordeling van groot belang zijn voor de naleving van de Wwft”, verduidelijkt Frouwke Scholtens, senior toezichthouder Wwft bij BFT. Op 16 juni werd Frouwke geïnterviewd door SRA over de invulling van de audit-functie.

Lees hier het interview met Frouwke Scholtens