Antwoorden Kamervragen inzake het opnemen van gegevens van een MOT-melder in het strafdossier

Op 29 november jl. heeft Minister Grappenhaus van Justitie en Veiligheid antwoord gegeven op Kamervragen van 21 oktober 2019 van het lid Van Nispen (SP) inzake het opnemen van gegevens van een MOT-melder in het strafdossier. Antwoorden Kamervragen inzake het opnemen van gegevens van een MOT-melder in het strafdossier

2019-12-11T09:15:44+01:00december 11th, 2019|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

BFT geeft praktische tips voor invulling notariële onderzoeksplicht (Wna en Wwft)

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een aantal praktische tips en trends op het gebied van fraude(preventie) bij aandelenoverdrachten voor het notariaat uitgewerkt in een notitie. Notitie: De poortwachtersrol en de invulling van de notariële onderzoeksplicht (zowel voor de Wna als de Wwft) De notitie geeft enkele handvatten voor de invulling van de notariële onderzoeksplicht (Wna en Wwft). Daarbij kan onder andere worden gedacht aan het formuleren van de juiste vragen en het verifiëren [...]

2019-11-22T09:27:12+01:00november 22nd, 2019|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

Schema en toelichting notariële onderzoeks- en meldplicht geldverkeer (Wna en Wwft) geactualiseerd

Uit toezichtsonderzoeken van het BFT is gebleken dat de invulling van de notariële onderzoeksplicht ten aanzien van het geldverkeer tussen partijen verbetering behoeft. Met name als er geld buiten de notaris om wordt betaald, wordt verrekend of schuldig wordt erkend door partijen kan er meer aandacht worden besteed aan onderzoek. Het schema en de toelichting is geactualiseerd aan de hand van onder meer het gewijzigde Reglement Contanten per 1 mei 2019. Ook zijn enkele [...]

2019-10-30T13:53:01+01:00oktober 30th, 2019|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

Objectieve indicator derde-hoogrisicolanden vervallen

Met ingang van 18 oktober 2019 is de objectieve indicator voor het doen van een verplichte melding van een ongebruikelijke transactie, waarbij derde-hoogrisicolanden betrokken zijn, komen te vervallen. In de praktijk bleek dat het aantal meldingen significant steeg maar dat deze indicator niet bijdroeg aan het doen van kwalitatief goede meldingen door de meldplichtige instellingen. Deze toename had tevens het ongewenste effect dat het voor de FIU-Nederland onmogelijk was om al deze meldingen te onderzoeken, [...]

2019-10-21T14:40:31+02:00oktober 21st, 2019|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Informatieverstrekking Wwft aan administratiekantoren

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij administratiekantoren monitoren. Regelmatig krijgen hiervoor geselecteerde groepen administratiekantoren een informatiebrief met een toelichting op de Wwft toegezonden. Aan een gedeelte van deze geselecteerde kantoren zal op een later moment gevraagd worden een online vragenlijst in te vullen. Het BFT tracht op deze wijze de Wwft onder de aandacht te brengen [...]

2019-07-08T09:15:31+02:00juli 8th, 2019|BFT, DiginWwft, Nieuwsberichten, Wwft|

Coulant handhavingsbeleid Wwft met betrekking tot objectieve indicator Wwft derde hoog risico landen

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (‘Wwft’) en het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 zijn op 25 juli 2018 ingrijpend gewijzigd als gevolg van de implementatie van de 4e anti witwasrichtlijn. Eén van deze wijzigingen betreft de verplichting dat instellingen transacties dienen te melden van of ten behoeve van een (rechts)persoon die gevestigd of woonachtig is in een derde-hoogrisicoland (‘objectieve landenindicator’). Derde-hoogrisicolanden zijn landen met strategische tekortkomingen in hun nationale regelgeving ter voorkoming [...]

2019-03-21T14:36:01+01:00maart 21st, 2019|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Internetconsultatie Implementatie verdere aanpak ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering

Aanbieders van diensten met virtuele valuta, ook wel crypto’s of cryptovaluta genoemd, hebben voortaan een vergunning nodig om deze diensten aan te mogen bieden. Zo wordt het witwassen van geld uit criminaliteit of de financiering van terrorisme, via het financiële stelsel, verder aangepakt. Bij de vergunningverlening zal worden getoetst of de aanbieders kunnen voldoen aan hun Wwft-verplichtingen. DNB gaat hier toezicht op houden. Dit staat in het wetsvoorstel ter implementatie van de wijziging van [...]

2018-12-12T13:25:17+01:00december 12th, 2018|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Schema notariële onderzoeks- en meldplicht geldverkeer

Uit toezichtsonderzoeken van het BFT is gebleken dat de invulling van de notariële onderzoeksplicht ten aanzien van het geldverkeer tussen partijen verbetering behoeft. Met name als er geld buiten de notaris om wordt betaald, wordt verrekend of schuldig wordt erkend door partijen kan er meer aandacht worden besteed aan onderzoek. Om de notaris de mogelijkheid te bieden grip te krijgen op het juist invullen van de onderzoeks- en meldplicht voor het geldverkeer heeft het [...]

2018-11-23T15:45:16+01:00november 14th, 2018|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

Nieuwe specifieke leidraden Wwft

De ‘Specifieke leidraad naleving Wwft voor accountants, belastingadviseurs, administratiekantoren en alle overige instellingen genoemd in artikel 1a, lid 4, letter a en b Wwft’ en de ‘Specifieke leidraad naleving Wwft voor notarissen, kandidaat notarissen en toegevoegd notarissen en alle overige instellingen genoemd in artikel 1a, lid 4, letter d Wwft’ zijn per 24 oktober 2018 bijgewerkt naar aanleiding van de nieuwe Wwft van 25 juli 2018.

2018-10-25T10:02:24+02:00oktober 25th, 2018|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|