BFT start deelonderzoek Wwft opleidingsverplichting

Net als in 2022 voert het BFT ook dit jaar deelonderzoeken uit. Deze deelonderzoeken bestaan uit uitvragen om vast te stellen of specifieke Wwft-verplichtingen worden nageleefd. Vorige week is het BFT gestart met het deelonderzoek naar de opleidingsverplichting, zoals die is opgenomen in artikel 35 Wwft. Afgelopen vrijdag zijn 35 Wwft-instellingen bevraagd op welke wijze zij aan deze verplichting voldoen. Overige deelonderzoeken die lopen zijn naar het risicobeleid en –management en de auditfunctie. De [...]

2023-09-20T14:17:24+02:00september 20th, 2023|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

BFT en KNB informeren over corruptie en witwassen

Samen met de KNB heeft het BFT een informatiedocument opgesteld over corruptie en witwassen. Het doel hiervan is om notarissen en andere juridische dienstverleners te informeren over corruptie, bewust te maken van de risico’s die zij lopen om bij corruptie en witwassen van door corruptie verkregen gelden betrokken te raken en om hen handvatten te geven voor het herkennen hiervan. Aan de hand van enkele voorbeelden wordt aangegeven hoe notarissen en andere juridische dienstverleners [...]

2023-09-20T11:33:04+02:00september 20th, 2023|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Europese Commissie wijzigt derde landen met een hoog risico (Gedelegeerde Verordening 2023/1219)

De Europese Commissie heeft op 17 mei 2023 middels ► Gedelegeerde Verordening 2023/1219 (‘de Verordening’) wijzigingen aangebracht in de tabel met derde landen met een hoog risico. Instellingen die vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen op grond van artikel 8, lid 1, sub b van de Wwft een verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren indien de staat waar de cliënt woonachtig of gevestigd is, of zijn zetel [...]

2023-07-31T10:13:21+02:00juli 31st, 2023|BFT, Wwft|

Resultaten enquête naleving Wwft door administratiekantoren

Recent heeft het BFT een aantal administratiekantoren gevraagd om een vragenlijst in te vullen over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De aanleiding hiervoor was een mailing die in 2022 is gestuurd naar 15.000 administratiekantoren teneinde de administratiekantoren te wijzen op de verplichtingen vanuit de Wwft. De mailing is verstuurd om meer gevolg te geven aan de vraag om voorlichting door het BFT. Het BFT heeft [...]

2023-07-25T11:38:20+02:00juli 25th, 2023|BFT, Wwft|

BFT in Podcast Compliance Adviseert

Bureau Financieel Toezicht houdt in het kader van de Wwft toezicht op notarissen, accountants, belastingadviseurs, administratiekantoren en andere Wwft-plichtige vrije beroepsgroepen. Senior Toezichthouder Wwft Marrit Jansen is te gast bij de Podcast Compliance Adviseert, waar ze bespreekt hoe deze beroepsgroepen invulling geven aan hun rol als poortwachter en hoe het toezicht hierop is georganiseerd. Wat doet het Bureau Financieel Toezicht (BFT) nu precies? En hoe staat dit in verhouding tot de taken van andere [...]

2023-07-04T10:14:08+02:00juli 4th, 2023|BFT, Podcast, Uncategorized, Wwft|

De Wwft-auditfunctie – hoe vul je die goed in?

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht accountants, afhankelijk van de aard en omvang van het kantoor, om een onafhankelijke auditfunctie te hebben. Wat betekent deze verplichting in de praktijk? Hoe gaat Bureau Financieel Toezicht (BFT) in deze te werk? En welke ondersteuning biedt SRA? In 2018 is de Wwft behoorlijk op de schop gegaan. Een van de onderdelen die toen zijn toegevoegd, is artikel 2d. Hierin staat dat [...]

2023-06-21T09:47:40+02:00juni 21st, 2023|Artikelen, BFT, Wwft|

Wwft en salarisadministratiekantoren

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft recent voorlichting gegeven aan administratiekantoren over de Wet ter voorkoming van Witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) . Daarbij kwam onder andere naar voren dat een aantal salarisadministratiekantoren niet op de hoogte is van het feit dat de Wwft van toepassing kan zijn op hun werkzaamheden. Dit is uiteraard afhankelijk van de diensten die de salarisadministratiekantoren aanbieden. In deze notitie lichten we daarom de toepassing van de Wwft [...]

2023-06-20T11:48:02+02:00juni 19th, 2023|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Verbeterde meldformulieren FIU Nederland

Binnen FIU-Nederland bestaat er voor de notarissen en accountants al enige tijd een vereenvoudigd meldformulier. Dit formulier bevat alleen indicatoren en transactiesoorten die voor de meldersgroepen notarissen en accountants van toepassing zijn. In deze vereenvoudigde meldformulieren zijn enkele aanpassingen gedaan, waarvan de belangrijkste is dat de transactiesoort crypto-betalingen ook is toegevoegd. Voor aanvullende informatie kunt u bijgevoegde nieuwsbrieven van FIU-Nederland lezen. Het formulier kunt u ►hier vinden. Daar vindt u ook de handleiding met [...]

2023-04-05T12:31:07+02:00april 5th, 2023|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Het BFT in nieuwste AMLC Podcast

In de nieuwste editie van de AMLC podcast vertellen Rinus Beumer en Eric de Kluijver, beiden toezichthouder bij de afdeling toezicht Wwft van het BFT, over vier casussen die tijdens het toezicht op accountants- en administratiekantoren het onderwerp van onderzoek waren. Door het bespreken van deze casussen in de AMLC podcast verwacht het BFT poortwachters te kunnen helpen bij het naleven van de Wwft en tijdens hun werk scherp te zijn op signalen die [...]

2023-04-05T09:18:19+02:00april 5th, 2023|BFT, Nieuwsberichten, Podcast, Wwft|

BFT en AFM slaan handen ineen voor SIRA onderzoek

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is samen met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een onderzoek gestart naar de systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) bij accountantsorganisaties. In het onderzoek wordt gekeken naar de opzet van de SIRA én de naleving ervan in de praktijk. Op grond van de Wwft moeten accountantsorganisaties beschikken over een passend risicobeleid en -management. Het BFT onderzoekt hoe accountantsorganisaties hier invulling aan hebben gegeven, mede in relatie tot de risico’s geïdentificeerd in de [...]

2023-03-21T15:22:16+01:00maart 21st, 2023|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|
Ga naar de bovenkant