Resultaten thematisch onderzoek growshops: flink aantal growshops actief

In maart berichtten we u al dat het BFT een thematisch onderzoek ging instellen naar adviseurs van growshops. In het 2e kwartaal van 2024 is dit onderzoek uitgevoerd. Uit analyse van de onderzoeksresultaten is gebleken dat, ondanks dat het verboden is te handelen in materialen welke geschikt zijn voor grootschalige hennepteelt, in Nederland nog een flink aantal growshops actief is. Tijdens het onderzoek heeft het BFT de betrokken adviseurs onder andere gevraagd naar de [...]

2024-06-26T17:06:33+02:00juni 26th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Persberichten, Wwft|

Dekens en BFT stemmen toezicht ondermijning af

De Dekens (belast met het toezicht op advocaten) en het BFT (belast met het toezicht op onder meer notarissen) stemmen hun toezicht op ondermijningsrisico’s bij cliënten van deze poortwachters nader op elkaar af. Advocaten en notarissen werken geregeld samen. Samenwerking vindt plaats via informele collegiale samenwerking of via formele samenwerking, als interdisciplinair kantoor. Daar waar beroepsgroepen samenwerken, past ook afstemming van het toezicht op ondermijningsrisico’s bij gezamenlijke cliënten van deze beroepsgroepen. Om het toezicht [...]

2024-06-11T10:45:25+02:00juni 12th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Persberichten, Wwft|

Openbare consultatie Specifieke Leidraden Wwft

Het BFT is de afgelopen periode bezig geweest met het actualiseren van de Specifieke Leidraden voor de naleving van de Wwft. In het kader van de transparantie organiseren we nu een openbare consultatie. Op deze manier krijgt u, als belanghebbende, de gelegenheid om uw input te leveren op documenten die relevant zijn voor uw bedrijfsvoering, zodat deze helder en begrijpelijk worden opgesteld. Het betreft de volgende leidraden: Specifieke leidraad voor de naleving van de [...]

Resultaten enquête naleving Wwft door administratiekantoren

In het voorjaar van 2024 heeft het BFT een groot aantal administratiekantoren gevraagd om een een vragenlijst in te vullen over de naleving van de Wwft door het kantoor. Dit keer is er voor gekozen om nieuwe administratiekantoren, welke in 2022 gestart zijn, te bevragen. Nieuw ingeschreven administratiekantoren ontvangen korte tijd na hun inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) informatie van het BFT over de Wwft, zodat zij weten aan welke eisen ze [...]

2024-06-10T13:13:39+02:00juni 10th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Uncategorized, Wwft|

Opvragen uittreksel UBO-register mogelijk vanaf 1 augustus 2024 volgens de KvK

Op 8 mei 2024 heeft het BFT u geïnformeerd over een update over het UBO-register naar aanleiding van de Kamerbrief van 17 april 2024. In de Kamerbrief was onder meer opgenomen dat een Wwft-instelling vanaf 1 juni 2024 een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register kan opvragen bij de cliënt waarmee een nieuwe zakelijke relatie wordt aangegaan. Dit zolang de Wwft-instelling zelf geen toegang heeft tot het UBO-register. De termijn van 1 juni 2024 is technisch [...]

2024-06-07T12:56:06+02:00juni 7th, 2024|Nieuwsberichten, UBO, Wwft|

BFT in RB Podcast: Hoe breed moet je naar de Wwft meldingsplicht kijken?

Volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme – de Wwft – moeten ongebruikelijke transacties worden gemeld. Maar hoe breed moet je naar die meldingsplicht kijken? Is een op de zaak gekochte laptop voor een van de kinderen iets waar je melding van moet maken? Of de als bedrijfskosten geboekte aanschaf van een nieuwe televisie die in de woonkamer van de MKB-ondernemer hangt? In de nieuwste podcastaflevering van het Register Belastingadviseurs [...]

2024-06-06T10:45:31+02:00juni 6th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Podcast, Wwft|

Update UBO-register

Op 17 april 2024 heeft minister Van Weyenberg (Financiën) de Tweede Kamer in een Kamerbrief geïnformeerd over de actuele stand van zaken op het gebied van het UBO-register. In deze Kamerbrief is onder andere een overgangsregeling opgenomen voor Wwft-instellingen die geen rechtstreekse toegang hebben tot informatie uit het UBO-register. In dit bericht leest u wat deze nieuwe overgangsregeling voor u als Wwft-instelling betekent. Tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register Sinds 27 maart 2022 moeten [...]

2024-05-14T12:13:52+02:00mei 8th, 2024|BFT, Wwft|

BFT en AFM visualiseren SIRA aanbevelingen

Recent berichtten we al over het themaonderzoek naar de systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) bij accountantsorganisaties, dat het BFT samen met de AFM uitvoerde. Mede in het kader van risicopreventie hebben wij nu de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport gevisualiseerd in een animatie. Wij beogen hiermee de sector verder te ondersteunen in de inrichting van een passende SIRA.

2024-04-15T12:01:08+02:00april 15th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Persberichten, SIRA, Wwft|

Wwft verplichtingen dienen kantoor-breed vervuld te worden

De tuchtrechter stelt naar aanleiding van een tuchtklacht van het BFT vast dat een notaris zijn poortwachtersverplichtingen onvoldoende heeft vervuld. De tuchtrechter weegt mee dat er inmiddels verbeteringen op het kantoor zijn doorgevoerd maar uit wel haar zorgen over de inrichting van het kantoor van de notaris, nu alle Wwft-verplichtingen zo nadrukkelijk bij slechts één Wwft-functionaris zijn belegd. ECLI:NL:TNORARL:2023:55

2024-04-03T13:28:49+02:00april 3rd, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna, Wwft|

BFT start onderzoek naar adviseurs van growshops

Sinds 1 maart 2015 is het op grond van art 11a van de Opiumwet verboden te handelen in goederen voor grootschalige hennepteelt. Veel winkels die benodigdheden verkopen voor hennepteelt, zogenaamde growshops, hebben sindsdien hun activiteiten gestaakt. Een aantal growshops blijkt echter nog steeds actief te zijn. Uit analyse van het BFT is gebleken dat deze growshops nog steeds handelen in materialen die geschikt zijn voor grootschalige hennepteelt. Regelmatig worden er door justitie bedrijven aangetroffen [...]

2024-03-27T14:52:40+01:00maart 27th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Persberichten, Wwft|
Ga naar de bovenkant