BFT en AFM slaan handen ineen voor SIRA onderzoek

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is samen met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een onderzoek gestart naar de systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) bij accountantsorganisaties. In het onderzoek wordt gekeken naar de opzet van de SIRA én de naleving ervan in de praktijk. Op grond van de Wwft moeten accountantsorganisaties beschikken over een passend risicobeleid en -management. Het BFT onderzoekt hoe accountantsorganisaties hier invulling aan hebben gegeven, mede in relatie tot de risico’s geïdentificeerd in de [...]

2023-03-21T15:22:16+01:00maart 21st, 2023|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Wwft podcast cryptovaluta

Eric de Kluijver en Rinus Beumer van het BFT vertellen in deze ► podcast over de notitie crypto van het BFT voor notarissen. Waar zitten de risico's als een klant vermogen inbrengt verkregen uit handel in cryptovaluta? Wat verwacht het BFT in het kader van de Wwft van notarissen bij cryptovalutatransacties? Notitie Cryptovaluta 

2023-02-01T17:48:55+01:00februari 1st, 2023|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Podcast, Wwft|

Update UBO-register (23 december 2022)

Op dinsdag 20 december 2022 zijn door minister van Financiën, mevrouw S. A.M. Kaag, Kamervragen ► beantwoord over de toegang tot het UBO-register. Op dit moment vindt een gezamenlijke juridische analyse plaats door de ministeries van Financiën, Justitie en Veiligheid en Economische Zaken en Klimaat. Onderzocht wordt hoe de uitspraak van het Hof nationale wetgeving raakt. Over deze analyse zal in januari 2023 een brief aan de Tweede Kamer worden gestuurd. Vooruitlopend op de [...]

2022-12-23T15:49:02+01:00december 23rd, 2022|BFT, Notariaat, UBO, Wwft|

Wwft-toetsingsarrangement tussen Bureau Financieel Toezicht en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zijn per 1 januari 2023 voor de komende drie jaar een toetsingsarrangement overeengekomen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De ondertekening van het nieuwe toetsingsarrangement heeft op dinsdag 6 december 2022 plaatsgevonden in Amsterdam door de voorzitter van het bestuur van het BFT, Chris Breedveld. Namens het bestuur van de NBA ondertekenden [...]

2022-12-08T11:38:32+01:00december 7th, 2022|BFT, Convenanten, Nieuwsberichten, Wwft|

Uitspraak Hof van Justitie over het UBO-register

Op 22 november is de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie gepubliceerd over het UBO-register. De strekking hiervan is dat de verplichte publieke toegang tot het UBO-register in de Europese anti-witwasrichtlijn onvoldoende onderbouwd is en daarmee ongeldig. De minister van Financiën laat in een ► Kamerbrief weten dat, hangende nadere analyse van de uitspraak (waaronder in EU-verband) en het in kaart brengen van de gevolgen daarvan, tijdelijk helemaal geen verstrekkingen [...]

2022-11-25T14:34:54+01:00november 25th, 2022|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

UBO-register: uitzondering ontbreken registratie bij aangaan van nieuwe zakelijke relaties verlengd

In ► eerdere berichtgeving van het BFT is gewezen op het feit dat het ontbreken van een registratie van de UBO van een nieuwe zakelijke relatie in het UBO-register een belemmering vormt voor het aangaan van deze relatie. Tot 1 juli 2022 bestaat de mogelijkheid om te volstaan met de vaststelling dat registratie door de cliënt heeft plaatsgevonden, maar nog niet is verwerkt. Deze regeling is verlengd tot in ieder geval 1 januari 2023. [...]

2022-07-26T12:19:14+02:00juli 1st, 2022|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Memo cryptovaluta

Het BFT krijgt steeds vaker vragen vanuit het notariaat over cryptovaluta (o.a. bitcoin). Met name speelt de onderzoeksplicht van de notaris voor de Wna en Wwft daarbij een belangrijke rol. Een relevante vraag in dit kader is: hoe kan de notaris de herkomst van het vermogen (bron van de middelen) beoordelen wanneer de gelden hun oorsprong vinden in cryptovaluta? Daarnaast is van belang hoe ver de notaris moet gaan, welke documenten hij/zij kan opvragen [...]

2022-06-20T12:31:22+02:00juni 20th, 2022|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

Handreiking voor het Notariaat

Bij het verzorgen van lezingen voor notarissen over de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) blijkt dat er diverse vragen leven bij de beroepsgroep. Deze vragen hebben vaak betrekking op wat er gebeurt met meldingen van ongebruikelijke transacties (OT’s), de veiligheid van melders, de geheimhoudingsplicht en dergelijke. Ook is er behoefte aan meer praktijkvoorbeelden. Dit is de reden dat het Openbaar Ministerie (Functioneel Parket) en het RIEC Amsterdam-Amstelland in overleg [...]

2022-06-13T06:56:05+02:00juni 13th, 2022|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

UBO-register: aangaan nieuwe zakelijke relaties door Wwft-instellingen, cliëntenonderzoek en terugmeldplicht

Op 27 september 2020 is het openbaar UBO-register ingevoerd. Registratieplichtige organisaties hebben 18 maanden de tijd gekregen om hun Ultimate Beneficial Owners (uiteindelijk belanghebbenden, of UBO’s) in te schrijven in het UBO-register. In verband met het aflopen van de wettelijke deadline op 27 maart 2022 wil het BFT wijzen op het volgende. Wwft-instellingen dienen bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie te beschikken over een bewijs van registratie van de UBO van de [...]

2022-07-01T09:18:36+02:00maart 25th, 2022|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

AMLC meldt toename aantallen verdachte transacties met vastgoed

Door het melden van ongebruikelijke transacties vervullen notarissen en andere Wwft-plichtigen een belangrijke rol in het voorkomen van witwassen. De kwaliteit van de meldingen van ongebruikelijke transacties met vastgoed door notarissen wordt over het algemeen door beoordelaars geroemd. In bijgaand bericht geeft het Anti Money Laundring Centre (AMLC) nog meer inzicht in de resultaten van de meldingen van ongebruikelijke transacties. Zo ziet het AMLC een toename in de aantallen ongebruikelijke transacties met vastgoed die [...]

2022-03-28T09:40:47+02:00maart 25th, 2022|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|
Ga naar de bovenkant