Ook in 2024 deelonderzoek naar de Wwft-opleidingsverplichting

Net als in 2022 en 2023 voert het BFT ook dit jaar deelonderzoeken uit. Deze deelonderzoeken worden uitgevoerd om vast te stellen of specifieke Wwft-verplichtingen worden nageleefd. Binnenkort ontvangt een aantal administratiekantoren een brief over de opleidingsverplichting, zoals deze is opgenomen in artikel 35 Wwft. De betrokken Wwft-instellingen ontvangen individueel terugkoppeling van het BFT over de resultaten van het onderzoek.

2024-02-20T16:42:46+01:00februari 20th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Europese Commissie wijzigt derde landen met een hoog risico (Gedelegeerde Verordening 2024/163)

De Europese Commissie heeft op 12 december 2023 middels ► Gedelegeerde Verordening 2024/163 (‘de Verordening’) wijzigingen aangebracht in de tabel met derde landen met een hoog risico. Instellingen die vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen op grond van artikel 8, lid 1, sub b van de Wwft een verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren indien de staat waar de cliënt woonachtig of gevestigd is, of zijn zetel [...]

2024-02-12T12:24:38+01:00februari 12th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

BFT bevraagt recent gestarte administratiekantoren over Wwft

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is ook voor administratiekantoren belangrijke wetgeving. De doelstelling van de Wwft is namelijk om de integriteit van het financiële stelsel te waarborgen en de betrokkenheid van (onder andere) administratiekantoren bij criminele activiteiten zoals witwassen en financieren van terrorisme, te voorkomen. Elk kwartaal stuurt het Bureau Financieel Toezicht (BFT) daarom informatie over de Wwft naar startende administratiekantoren. Het BFT probeert op deze manier de [...]

2024-02-07T12:47:15+01:00februari 7th, 2024|Administratiekantoren, BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Resultaten onderzoek Opleidingsverplichting Wwft

De opleidingsverplichting is een verplicht onderdeel van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en is opgenomen in artikel 35. De opleidingsverplichting houdt in dat de instelling ervoor moet zorgen dat haar werknemers en de dagelijkse beleidsbepalers, voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken: bekend zijn met de bepalingen van de Wwft; in staat zijn een ongebruikelijke transactie te herkennen; een cliëntenonderzoek goed en volledig kunnen uitvoeren. Dit [...]

2024-01-16T16:03:45+01:00januari 16th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

FIU verbetert meldformulier ongebruikelijke transacties

FIU-Nederland heeft het formulier voor het melden van voor ongebruikelijke transacties verbeterd.  Voorheen konden met het meldformulier alleen transacties worden gemeld van cliënten als het organisaties, bedrijven of instellingen waren. Nu kunnen er ook transacties worden gemeld van cliënten van accountants als het personen zijn. Het formulier wordt toegelicht in een handleiding.

2023-09-26T12:29:26+02:00september 26th, 2023|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

BFT start deelonderzoek Wwft opleidingsverplichting

Net als in 2022 voert het BFT ook dit jaar deelonderzoeken uit. Deze deelonderzoeken bestaan uit uitvragen om vast te stellen of specifieke Wwft-verplichtingen worden nageleefd. Vorige week is het BFT gestart met het deelonderzoek naar de opleidingsverplichting, zoals die is opgenomen in artikel 35 Wwft. Afgelopen vrijdag zijn 35 Wwft-instellingen bevraagd op welke wijze zij aan deze verplichting voldoen. Overige deelonderzoeken die lopen zijn naar het risicobeleid en –management en de auditfunctie. De [...]

2023-09-20T14:17:24+02:00september 20th, 2023|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

BFT en KNB informeren over corruptie en witwassen

Samen met de KNB heeft het BFT een informatiedocument opgesteld over corruptie en witwassen. Het doel hiervan is om notarissen en andere juridische dienstverleners te informeren over corruptie, bewust te maken van de risico’s die zij lopen om bij corruptie en witwassen van door corruptie verkregen gelden betrokken te raken en om hen handvatten te geven voor het herkennen hiervan. Aan de hand van enkele voorbeelden wordt aangegeven hoe notarissen en andere juridische dienstverleners [...]

2023-09-20T11:33:04+02:00september 20th, 2023|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Europese Commissie wijzigt derde landen met een hoog risico (Gedelegeerde Verordening 2023/2070)

De Europese Commissie heeft op 18 augustus 2023 middels ► Gedelegeerde Verordening 2023/2070 (‘de Verordening’) wijzigingen aangebracht in de tabel met derde landen met een hoog risico. Instellingen die vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen op grond van artikel 8, lid 1, sub b van de Wwft een verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren indien de staat waar de cliënt woonachtig of gevestigd is, of zijn zetel heeft, een [...]

2024-01-23T16:23:33+01:00augustus 19th, 2023|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Europese Commissie wijzigt derde landen met een hoog risico (Gedelegeerde Verordening 2023/1219)

De Europese Commissie heeft op 17 mei 2023 middels ► Gedelegeerde Verordening 2023/1219 (‘de Verordening’) wijzigingen aangebracht in de tabel met derde landen met een hoog risico. Instellingen die vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen op grond van artikel 8, lid 1, sub b van de Wwft een verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren indien de staat waar de cliënt woonachtig of gevestigd is, of zijn zetel [...]

2023-07-31T10:13:21+02:00juli 31st, 2023|BFT, Wwft|
Ga naar de bovenkant