Memo cryptovaluta

Het BFT krijgt steeds vaker vragen vanuit het notariaat over cryptovaluta (o.a. bitcoin). Met name speelt de onderzoeksplicht van de notaris voor de Wna en Wwft daarbij een belangrijke rol. Een relevante vraag in dit kader is: hoe kan de notaris de herkomst van het vermogen (bron van de middelen) beoordelen wanneer de gelden hun oorsprong vinden in cryptovaluta? Daarnaast is van belang hoe ver de notaris moet gaan, welke documenten hij/zij kan opvragen [...]

2022-06-20T12:31:22+02:00juni 20th, 2022|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

Handreiking voor het Notariaat

Bij het verzorgen van lezingen voor notarissen over de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) blijkt dat er diverse vragen leven bij de beroepsgroep. Deze vragen hebben vaak betrekking op wat er gebeurt met meldingen van ongebruikelijke transacties (OT’s), de veiligheid van melders, de geheimhoudingsplicht en dergelijke. Ook is er behoefte aan meer praktijkvoorbeelden. Dit is de reden dat het Openbaar Ministerie (Functioneel Parket) en het RIEC Amsterdam-Amstelland in overleg [...]

2022-06-13T06:56:05+02:00juni 13th, 2022|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

UBO-register: aangaan nieuwe zakelijke relaties door Wwft-instellingen, cliëntenonderzoek en terugmeldplicht

Op 27 september 2020 is het openbaar UBO-register ingevoerd. Registratieplichtige organisaties hebben 18 maanden de tijd gekregen om hun Ultimate Beneficial Owners (uiteindelijk belanghebbenden, of UBO’s) in te schrijven in het UBO-register. In verband met het aflopen van de wettelijke deadline op 27 maart 2022 wil het BFT wijzen op het volgende. Wwft-instellingen dienen bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie te beschikken over een bewijs van registratie van de UBO van de [...]

2022-03-25T14:53:14+01:00maart 25th, 2022|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

AMLC meldt toename aantallen verdachte transacties met vastgoed

Door het melden van ongebruikelijke transacties vervullen notarissen en andere Wwft-plichtigen een belangrijke rol in het voorkomen van witwassen. De kwaliteit van de meldingen van ongebruikelijke transacties met vastgoed door notarissen wordt over het algemeen door beoordelaars geroemd. In bijgaand bericht geeft het Anti Money Laundring Centre (AMLC) nog meer inzicht in de resultaten van de meldingen van ongebruikelijke transacties. Zo ziet het AMLC een toename in de aantallen ongebruikelijke transacties met vastgoed die [...]

2022-03-28T09:40:47+02:00maart 25th, 2022|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

Ondanks duidelijkheid over (legale) herkomst gelden toch aanleiding om ongebruikelijke transactie te melden

Anders dan de rechtbank is het College van Beroep voor het bedrijfsleven van oordeel dat het enkele feit dat een accountantskantoor zicht had op de inkomstenstromen van haar klant, een zorgbureau, en dat geen reden bestond om te twijfelen aan de legale herkomst van deze gelden, op zichzelf onvoldoende is om daaraan de conclusie te verbinden dat geen sprake kan zijn van overtreding van de monitoringsverplichting, de verplichting tot het verrichten van een verscherpt [...]

2022-03-10T15:52:46+01:00maart 10th, 2022|BFT, Uitspraak Wwft, Wwft|

Beroep administratiekantoor tegen aanwijzing en Wwft-boete door BFT ongegrond

Het beroep inzake een boete en een aanwijzing die het BFT heeft opgelegd en gegeven aan een administratiekantoor is ongegrond verklaard. Het betrof overtredingen van de monitoringsverplichting, het uitvoeren van een verscherpt cliëntenonderzoek en het (onverwijld) melden van 4 ongebruikelijke transacties. Gezien het feit dat de cliënt van het administratiekantoor een PGB gefinancierde instelling betrof had het administratiekantoor extra alert moeten zijn en had zij om meerdere redenen een hoger risico op witwassen moeten [...]

2022-02-24T16:06:46+01:00februari 24th, 2022|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Podcast AMLC en BFT over crowdfunding

Crowdfunding staat volop in de belangstelling. Welke (Wwft) risico’s zijn er voor de notaris tijdens zijn/haar werkzaamheden met betrekking tot financiering door middel van crowdfunding? Welke praktische handvatten zijn er voor de notaris om de onderzoeksplicht in te vullen en hoe ver reikt die onderzoeksplicht bij crowdfunding? Beluister de podcast waarin het AMLC in gesprek gaat met het BFT voor de antwoorden op deze vragen ( ► https://open.spotify.com/show/3o2g2TbiVE9lNdUZDS2N6Q). De podcast is (ook) te vinden [...]

2021-12-08T11:13:58+01:00december 8th, 2021|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Podcast, Wwft|

Nieuw FIU-meldformulier voor notarissen

Om het melden van ongebruikelijke transacties makkelijker te maken heeft de FIU-Nederland speciaal voor notarissen een nieuw en vereenvoudigd meldformulier ontwikkeld. Het nieuwe meldformulier is afgestemd met het BFT en getest door diverse notarissen. Het nieuwe formulier is positief, gebruiksvriendelijk én tijdbesparend beoordeeld. Het meldformulier is te vinden via de homepage (na inloggen) van het meldportaal van de FIU-Nederland.

2021-12-01T11:58:31+01:00december 1st, 2021|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

Memo Crowdfunding en de Wwft

Het BFT krijgt steeds vaker vragen uit de praktijk over crowdfunding. Wat is het precies, wat zijn de risico’s op witwassen en hoe ver reikt de onderzoeksplicht van de notaris met betrekking tot de herkomst van de gelden? Welke praktische handreikingen zijn er voor de notaris om het Wwft cliëntenonderzoek afdoende in te vullen? In bijgevoegd Memo Crowdfunding en de Wwft  leest u hier meer over.

2021-10-26T08:04:32+02:00oktober 26th, 2021|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

Wwft-meldingen door samenwerkende accountants en belastingadviseurs

Binnen juridische entiteiten waar belastingadviseurs en accountants samenwerken bestaat onduidelijkheid over de vraag onder welke meldcode (Meld ID) zij een Wwft-melding moeten doen bij de FIU Nederland: onder het Meld ID voor belastingadviseurs of onder het Meld ID voor accountants. De NBA, de NOB en het RB hebben samen met het BFT en de FIU Nederland vuistregels opgesteld wat onder welke Meld ID moet worden gemeld. Zie voor meer informatie: ► "Wwft-meldingen door samenwerkende [...]

2021-09-29T08:35:21+02:00september 29th, 2021|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|
Ga naar de bovenkant