Recent berichtten we al over het themaonderzoek naar de systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) bij accountantsorganisaties, dat het BFT samen met de AFM uitvoerde. Mede in het kader van risicopreventie hebben wij nu de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport gevisualiseerd in een animatie. Wij beogen hiermee de sector verder te ondersteunen in de inrichting van een passende SIRA.