Met ingang van 16 maart jongstleden is mevrouw mr. Vanessa Jeurissen-Kohn door de Minister voor Rechtsbescherming benoemd als Bestuurslid van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) met als taakaccent Financiën, Audit en Governance.

De aanstelling betreft een nevenfunctie voor mevrouw Jeurissen-Kohn. Na het afronden van haar studie Rechten begon zij haar loopbaan als kandidaat-notaris bij een gerenommeerd advocaten- en notariskantoor. Vervolgens heeft zij de overstap gemaakt naar het (inter)nationale bedrijfsleven, waar zij diverse directie- en leidinggevende functies bekleedt en enkele toezichthoudende posities vervult.

Mevrouw Jeurissen-Kohn is bij het BFT de opvolger van de heer Ruud Kok. In verband met het waarborgen van de continuïteit van het Bestuur trad hij eerder, voor de afloop van zijn benoemingstermijn, terug. De Minister voor Rechtsbescherming heeft de heer Kok op zijn verzoek per 16 maart 2024 ontslag verleend.

We zijn de heer Kok erg dankbaar voor zijn jaren als Bestuurslid bij het BFT. In mevrouw Jeurissen-Kohn zien we een zeer goede opvolger om het toezicht van het BFT op een zo impactvolle wijze verder uit te oefenen in een sterk veranderende omgeving.