BFT publiceert Circulaire Notariaat 2024

Het BFT heeft de Circulaire Notariaat 2024 gepubliceerd. In de circulaire informeert het BFT u over de procedure met betrekking tot de indiening van de jaargegevens over 2023 en de kwartaalcijfers over het boekjaar 2024. Er is tevens een bijlage toegevoegd met praktische aandachtspunten voor onder andere veel voorkomende onvolkomenheden en aanbevelingen betreffende kwartaalverslagstaten, jaarrekeningen en jaarverslagstaten kantoor & privé.

2024-01-15T14:19:45+01:00januari 15th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat|

Notariskamer noemt omstandigheden voor toetsen beleggingsverbod notaris

Ondanks niet-ontvankelijkheid van de tuchtklacht van het BFT, geeft het Hof ten behoeve van de rechtspraktijk handvatten voor het toetsen van het beleggingsverbod van artikel 17 lid 3 Wna voor de notaris. Zo geeft het Hof bij dit verbod aan dat bij een beoordeling de volgende omstandigheden gewogen dienen te worden: a) wijze van verwerving, b) doel en belang, c) financiële omvang, d) financiële of publicitaire risico’s, e) ligging, f) beheer en g) band [...]

2023-12-18T16:58:06+01:00december 18th, 2023|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Tuchtrechter: Om e-mailfraude te voorkomen moet een notaris extra zorgvuldig zijn

Hoewel de notaris (ook) slachtoffer is geworden van e-mailfraude, had de notaris ten minste nader onderzoek moeten doen naar de tenaamstelling van de buitenlandse bankrekeningen. De tuchtrechter oordeelt dat van een notaris extra waakzaamheid wordt verwacht bij e-mail verzoeken tot overboeking van gelden. Dit niet alleen om risico’s van e-mailfraude te helpen voorkomen, maar ook om betaalfouten uit te sluiten. ► ECLI:NL:TNORDHA:2023:14

2023-10-02T10:36:50+02:00oktober 2nd, 2023|BFT, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

BFT heeft juiste gebruikersgegevens nodig voor nieuw DiginBFT

De gebruikersgegevens in het nieuwe DiginBFT-portaal komen niet altijd overeen met de relatiegegevens die al bij het Bureau Financieel Toezicht (BFT) bekend waren. Dat blijkt uit een pilot met het nieuwe portaal. Het BFT belt daarom gerechtsdeurwaarders- en notariskantoren op om de juiste gegevens op te vragen. Daarbij vraagt het BFT onder andere om namen van huidige gemachtigden, een mobiel nummer en e-mailadressen. Mobiel nummer en e-mailadres zijn nodig om inloggen via een tweestapsverificatie [...]

2023-03-21T15:38:46+01:00maart 21st, 2023|BFT, DiginBFT, Gerechtsdeurwaarders, Nieuwsberichten, Notariaat|

Tuchtrechter legt notarissen waarschuwingen op bij herhaald niet voldoen aan permanente educatieverplichting

Het BFT heeft zes tuchtklachten ingediend tegen notarissen die drie tijdvakken, dus in totaal zes jaren niet hebben voldaan aan hun permanente educatieverplichting (PE-verplichting). De tuchtrechters hebben inmiddels in vijf van de zes tuchtzaken uitspraak gedaan. In alle gevallen werd de tuchtklacht van het BFT gegrond verklaard. In vier gevallen werd de tuchtmaatregel van waarschuwing opgelegd en werd bepaald dat de notaris € 2000,- voor de behandeling van de tuchtzaak diende te betalen. Artikel [...]

2023-02-22T07:18:26+01:00februari 22nd, 2023|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Wwft podcast cryptovaluta

Eric de Kluijver en Rinus Beumer van het BFT vertellen in deze ► podcast over de notitie crypto van het BFT voor notarissen. Waar zitten de risico's als een klant vermogen inbrengt verkregen uit handel in cryptovaluta? Wat verwacht het BFT in het kader van de Wwft van notarissen bij cryptovalutatransacties? Notitie Cryptovaluta 

2023-02-01T17:48:55+01:00februari 1st, 2023|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Podcast, Wwft|

Noodzakelijke appartementen boven het kantoorpand van de notaris rechtvaardigde uitzondering op het beleggingsverbod

Het Hof deed uitspraak over de reikwijdte van het beleggingsverbod voor notarissen. De hoogste tuchtrechter oordeelde dat een uitzondering op het beleggingsverbod van artikel 17 lid 3 Wna van toepassing was op de verhuur van zes appartementen, die noodzakelijkerwijs waren gerealiseerd boven het kantoorpand van de notaris. Zo voldeed onder meer het oude kantoorpand niet meer aan de Arbowetgeving en was het ontwikkelen van woonruimten op de eerste verdieping van het nieuwe kantoorpand van [...]

2023-01-30T11:03:04+01:00januari 30th, 2023|BFT, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Nieuwe circulaires voor Notarissen en Gerechtsdeurwaarders

Het Bureau Financieel Toezicht heeft nieuwe circulaires uitgebracht voor notarissen en gerechtsdeurwaarders. Met deze, hieronder opgenomen, circulaire informeert het Bureau Financieel Toezicht (BFT) u over de procedure met betrekking tot de indiening van de jaargegevens over 2022 en de kwartaalcijfers over het boekjaar 2023. Circulaire notariaat 2023 Circulaire gerechtsdeurwaarders 2023

2023-01-26T13:49:02+01:00januari 26th, 2023|DiginBFT, Gerechtsdeurwaarders, Nieuwsberichten, Notariaat|

Update UBO-register (23 december 2022)

Op dinsdag 20 december 2022 zijn door minister van Financiën, mevrouw S. A.M. Kaag, Kamervragen ► beantwoord over de toegang tot het UBO-register. Op dit moment vindt een gezamenlijke juridische analyse plaats door de ministeries van Financiën, Justitie en Veiligheid en Economische Zaken en Klimaat. Onderzocht wordt hoe de uitspraak van het Hof nationale wetgeving raakt. Over deze analyse zal in januari 2023 een brief aan de Tweede Kamer worden gestuurd. Vooruitlopend op de [...]

2022-12-23T15:49:02+01:00december 23rd, 2022|BFT, Notariaat, UBO, Wwft|

Tuchtrechter volgt hof in oordeel beleggingsverbod notaris

De Kamer voor het notariaat heeft in september 2022 uitspraak gedaan over drie tuchtklachten van het BFT over de schending van het beleggingsverbod door notarissen. De tuchtrechter oordeelde dat de tuchtklachten van het BFT gegrond zijn en volgt daarmee de lijn van het Hof. Het beleggingsverbod voor notarissen past bij de bijzondere positie van een notaris, waarbij onafhankelijkheid een essentieel uitgangspunt is. Tuchtrechter volgt hof in oordeel beleggingsverbod notaris

2022-10-28T11:31:17+02:00oktober 28th, 2022|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat|
Ga naar de bovenkant