Dekens en BFT stemmen toezicht ondermijning af

De Dekens (belast met het toezicht op advocaten) en het BFT (belast met het toezicht op onder meer notarissen) stemmen hun toezicht op ondermijningsrisico’s bij cliënten van deze poortwachters nader op elkaar af. Advocaten en notarissen werken geregeld samen. Samenwerking vindt plaats via informele collegiale samenwerking of via formele samenwerking, als interdisciplinair kantoor. Daar waar beroepsgroepen samenwerken, past ook afstemming van het toezicht op ondermijningsrisico’s bij gezamenlijke cliënten van deze beroepsgroepen. Om het toezicht [...]

2024-06-11T10:45:25+02:00juni 12th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Persberichten, Wwft|

Openbare consultatie Specifieke Leidraden Wwft

Het BFT is de afgelopen periode bezig geweest met het actualiseren van de Specifieke Leidraden voor de naleving van de Wwft. In het kader van de transparantie organiseren we nu een openbare consultatie. Op deze manier krijgt u, als belanghebbende, de gelegenheid om uw input te leveren op documenten die relevant zijn voor uw bedrijfsvoering, zodat deze helder en begrijpelijk worden opgesteld. Het betreft de volgende leidraden: Specifieke leidraad voor de naleving van de [...]

Royementen van hypotheken vallen ook onder de eindverantwoordelijkheid van de notaris

Royementen van hypotheken worden vaak gezien als een administratieve handeling, echter vallen deze ook onder de eindverantwoordelijkheid van de notaris. Gezien de (mogelijk) verstrekkende gevolgen van de doorhaling van een hypotheek in het Kadaster, moet een notaris daarbij zorgvuldig te werk gaan. Het BFT verweet een notaris dat er geen correcte interne procedures aanwezig waren op het gebied van de royementen en dat de notaris onvoldoende verantwoordelijkheid heeft genomen bij het herstellen van een [...]

Notaris: voorkom oprichting plof-BV’s

De Belastingdienst, de FIOD en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) waarschuwen notarissen voor het risico dat zij betrokken kunnen raken bij grensoverschrijdende btw-fraude of andere fraude door de oprichting van zogenaamde ‘plof-BV’s‘ oftewel ‘ploffers’. Om het notariaat te helpen de specifieke risico’s op de oprichting van ploffers nog beter te herkennen, is deze notitie opgesteld.

2024-05-29T09:46:32+02:00mei 29th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Uncategorized|

Aandachtspunten notaris bij de registratie van P/A rekeningen

Uit onderzoek door het BFT volgen aandachtspunten voor de notaris bij de registratie van per adres rekeningen in zijn financiële administratie. Ook dient de tekst van de volmachten hierbij te voldoen aan artikel 6 van de Administratieverordening. Meer informatie in de notitie. Bericht aandachtspunten notaris bij registratie P/A rekeningen

2024-05-02T16:37:46+02:00mei 2nd, 2024|Artikelen, Nieuwsberichten, Notariaat|

Memo beleggingen notaris artikel 17 lid 3 BFT en KNB

In hoeverre mag een notaris vanuit zijn onafhankelijkheid wel of niet beleggen in aandelen of onroerende zaken? Hoe moet artikel 17 lid 3 van de Wet op het notarisambt (Wna) uitgelegd en toegepast worden? De KNB en het BFT reiken de notaris concrete handvatten aan op basis van de wetsgeschiedenis en concrete casuïstiek vanuit de tuchtrechtjurisprudentie. Memo beleggingen notaris artikel 17 lid 3 BFT en KNB 

2024-05-02T16:10:58+02:00mei 2nd, 2024|Artikelen, BFT, Notariaat|

Al had vastlegging in dossiers beter gekund, notaris heeft poortwachtersrol voldoende vervuld

Hoewel vastlegging van wat de notaris ter uitvoering van zijn poortwachtersrol heeft gedaan beter had gekund (hetgeen de notaris ook onderschrijft) is de tuchtrechter van oordeel dat de notaris zijn poortwachtersfunctie voldoende heeft vervuld. De tuchtklacht van het BFT is ongegrond. ECLI:NL:TNORAMS:2024:4

2024-04-03T13:51:00+02:00april 5th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Wwft verplichtingen dienen kantoor-breed vervuld te worden

De tuchtrechter stelt naar aanleiding van een tuchtklacht van het BFT vast dat een notaris zijn poortwachtersverplichtingen onvoldoende heeft vervuld. De tuchtrechter weegt mee dat er inmiddels verbeteringen op het kantoor zijn doorgevoerd maar uit wel haar zorgen over de inrichting van het kantoor van de notaris, nu alle Wwft-verplichtingen zo nadrukkelijk bij slechts één Wwft-functionaris zijn belegd. ECLI:NL:TNORARL:2023:55

2024-04-03T13:28:49+02:00april 3rd, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna, Wwft|
Ga naar de bovenkant