Schema en toelichting notariële onderzoeks- en meldplicht geldverkeer (Wna en Wwft) geactualiseerd

Uit toezichtsonderzoeken van het BFT is gebleken dat de invulling van de notariële onderzoeksplicht ten aanzien van het geldverkeer tussen partijen verbetering behoeft. Met name als er geld buiten de notaris om wordt betaald, wordt verrekend of schuldig wordt erkend door partijen kan er meer aandacht worden besteed aan onderzoek. Het schema en de toelichting is geactualiseerd aan de hand van onder meer het gewijzigde Reglement Contanten per 1 mei 2019. Ook zijn enkele [...]

2019-10-30T13:53:01+01:00oktober 30th, 2019|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

Vacature Financieel Toezichthouder NG

Het toezicht op de notarissen en gerechtsdeurwaarders wordt binnen het BFT uitgeoefend door de afdeling Notariaat/ Gerechtsdeurwaarders (NG). In het kader van de uitvoering van het toezicht stelt het BFT onderzoeken in. De toezichtfunctie richt zich onder andere op de naleving van de wet- en regelgeving en toezicht op de derdengelden. De toezichthouder rapporteert daarover en het is diens taak om de aan het toezicht gerelateerde vraagstukken te analyseren, beantwoorden en evalueren. De toezichthouder [...]

2019-09-11T09:57:58+01:00september 10th, 2019|BFT, Gerechtsdeurwaarders, Notariaat, Vacatures|

Aanvullende toelichtingen bij circulaire notariaat en gerechtsdeurwaarders 2019

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een aanvullende toelichting gepubliceerd voor de circulaire 2019 voor het notariaat en de gerechtsdeurwaarders. Deze kunt u via de volgende links benaderen:  Aanvullende toelichting bij de circulaire notariaat 2019  Aanvullende toelichting bij de circulaire gerechtsdeurwaarders 2019  

2019-03-20T12:04:05+01:00maart 20th, 2019|BFT, Gerechtsdeurwaarders, Nieuwsberichten, Notariaat|

Nieuwe circulaires voor Notarissen en Gerechtsdeurwaarders

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft nieuwe circulaires uitgebracht voor Notarissen en Gerechtsdeurwaarders. Notarissen Circulaires notarissen (2018/2019) Bijlage circulaires notarissen (2018/2019) Gerechtsdeurwaarders Circulaires Gerechtsdeurwaarders (2018/2019)  Bijlage circulaires Gerechtsdeurwaarders (2018/2019)    

2019-01-29T14:33:55+01:00januari 29th, 2019|BFT, DiginBFT, Gerechtsdeurwaarders, Nieuwsberichten, Notariaat|

Schema notariële onderzoeks- en meldplicht geldverkeer

Uit toezichtsonderzoeken van het BFT is gebleken dat de invulling van de notariële onderzoeksplicht ten aanzien van het geldverkeer tussen partijen verbetering behoeft. Met name als er geld buiten de notaris om wordt betaald, wordt verrekend of schuldig wordt erkend door partijen kan er meer aandacht worden besteed aan onderzoek. Om de notaris de mogelijkheid te bieden grip te krijgen op het juist invullen van de onderzoeks- en meldplicht voor het geldverkeer heeft het [...]

2018-11-23T15:45:16+01:00november 14th, 2018|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

Wijzigingen Wwft per 25 juli 2018

Op 25 juli 2018 is de Implementatiewet vierde anti witwasrichtlijn in werking getreden. Dit heeft geleid tot een aantal ingrijpende wijzigingen in de Wwft alsmede in het Uitvoeringsbesluit Wwft. Deze wijzigingen hebben ook gevolgen voor verplichtingen van de instellingen die onder het toezicht van het BFT vallen. In het onderstaande document zullen de belangrijkste wijzigingen worden toegelicht. Wijzigingen Wwft per 25 juli 2018  

2018-09-26T11:20:52+01:00augustus 24th, 2018|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

Inwerkingtreding vierde anti-witwasrichtlijn

Op 25 juli 2018 is de vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden. Hieronder staan de verwijzingen naar de relevante stukken: ► Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn ► Inwerkingtredingsbesluit Implementatiewet ► Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 ► Implementatieregeling vierde anti-witwasrichtlijn De Wwft is ten gevolge van de implementatie van de 4e anti-witwasrichtlijn met ingang van 25 juli 2018 aangescherpt en gewijzigd. Deze wijzigingen in de Wwft hebben gevolgen voor de instellingen die onder het toezicht van het BFT vallen; belastingadviseurs, [...]

2018-08-03T08:01:51+01:00juli 25th, 2018|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

BFT wil af van huidige regeling rond de samenstellingsverklaring bij de kwartaalcijfers

        In een recent overleg tussen het ministerie van Justitie en het BFT heeft het BFT aangegeven dat het wenselijk zou zijn wanneer de algemene verplichting tot het overleggen van een samenstellingsverklaring bij de kwartaalcijfers wordt afgeschaft. Het ministerie heeft aangegeven die wens te ondersteunen. Hiermee wordt een aanzienlijke administratieve lastenverlichting voor het notariaat bereikt. De verplichting was reeds door het BFT opgeschort na de uitspraken van de bestuursrechter Amsterdam van [...]

2018-03-12T14:00:00+01:00maart 12th, 2018|BFT, Notariaat, Persberichten|

Nieuwe gezamenlijke verklaring BFT-KNB dd 12 maart 2018

Aanleiding: In het verlengde van de gezamenlijke verklaring van de besturen van het BFT en de KNB van 7 september jl. hebben de beide besturen wederom constructief overleg gevoerd over de verdere samenwerking en de wijze waarop die vorm en inhoud wordt gegeven, alsmede over het toezicht op het notariaat en de vormgeving daarvan, gegeven ook het publieke toezichtskader. In het verlengde hiervan worden voorstellen gedaan t.a.v. de in te stellen werkgroep, waartoe 7 [...]

2018-03-12T14:30:22+01:00maart 12th, 2018|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat|

Opschorting verplichting samenstellingsverklaring

Geachte notaris, Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) informeert u door middel van dit bericht, dat tevens in de Staatscourant geplaats zal worden, over het volgende. Op 7 september 2017 heeft de rechtbank Amsterdam in twee beroepsprocedures – welke waren aangespannen tegen de weigering van de ontheffing samenstellingsverklaring – geoordeeld dat de laatste zinsnede van artikel 2, vijfde lid, van de Regeling op het notarisambt (Rna) in deze procedures buiten toepassing wordt gelaten. Deze zinsnede [...]

2017-09-11T11:15:42+01:00september 11th, 2017|BFT, Notariaat, Persberichten|