BFT bevraagt recent gestarte administratiekantoren over Wwft

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is ook voor administratiekantoren belangrijke wetgeving. De doelstelling van de Wwft is namelijk om de integriteit van het financiële stelsel te waarborgen en de betrokkenheid van (onder andere) administratiekantoren bij criminele activiteiten zoals witwassen en financieren van terrorisme, te voorkomen. Elk kwartaal stuurt het Bureau Financieel Toezicht (BFT) daarom informatie over de Wwft naar startende administratiekantoren. Het BFT probeert op deze manier de [...]