De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is ook voor administratiekantoren belangrijke wetgeving. De doelstelling van de Wwft is namelijk om de integriteit van het financiële stelsel te waarborgen en de betrokkenheid van (onder andere) administratiekantoren bij criminele activiteiten zoals witwassen en financieren van terrorisme, te voorkomen.

Elk kwartaal stuurt het Bureau Financieel Toezicht (BFT) daarom informatie over de Wwft naar startende administratiekantoren. Het BFT probeert op deze manier de Wwft onder de aandacht te brengen bij deze doelgroep en de naleving van de Wwft door administratiekantoren naar een hoger niveau te tillen.

Aan een gedeelte van de in 2022 gestarte administratiekantoren wordt deze maand gevraagd om een online vragenlijst in te vullen. Het doel van deze vragenlijst is om na te gaan in hoeverre deze administratiekantoren de Wwft naleven. De administratiekantoren zijn verplicht deze online vragenlijst in te vullen als zij diensten verlenen die onder de Wwft vallen.

De geselecteerde administratiekantoren krijgen een terugkoppeling, met eventuele aanbevelingen van het BFT, nadat zij de online vragenlijst hebben ingevuld. Een aantal van deze administratiekantoren wordt daarnaast geselecteerd voor een onderzoek op hun kantoor.

Mocht u vragen hebben over de informatieverstrekking of de online vragenlijst dan kunt u contact opnemen met het BFT via diginwwft@bureauft.nl