Het BFT is de afgelopen periode bezig geweest met het actualiseren van de Specifieke Leidraden voor de naleving van de Wwft. In het kader van de transparantie organiseren we nu een openbare consultatie. Op deze manier krijgt u, als belanghebbende, de gelegenheid om uw input te leveren op documenten die relevant zijn voor uw bedrijfsvoering, zodat deze helder en begrijpelijk worden opgesteld.

Het betreft de volgende leidraden:

Alvorens deze definitief uit te brengen, horen we graag uw ideeën en suggesties. Deze kan het BFT dan meenemen bij het uitbrengen van de definitieve versies van de leidraden. Graag vernemen wij uw input uiterlijk op 30 juni a.s. U kunt het aanleveren in een Word-document en deze mailt u naar: consultatie@bureauft.nl. Wij horen graag van u!