De Wwft-auditfunctie – hoe vul je die goed in?

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht accountants, afhankelijk van de aard en omvang van het kantoor, om een onafhankelijke auditfunctie te hebben. Wat betekent deze verplichting in de praktijk? Hoe gaat Bureau Financieel Toezicht (BFT) in deze te werk? En welke ondersteuning biedt SRA? In 2018 is de Wwft behoorlijk op de schop gegaan. Een van de onderdelen die toen zijn toegevoegd, is artikel 2d. Hierin staat dat [...]

2023-06-21T09:47:40+02:00juni 21st, 2023|Artikelen, BFT, Wwft|

BFT: Meeste notarissen voldoen aan permanente educatie

Ondanks de beperkingen door Corona, voldeden de meeste notarissen het afgelopen tijdvak 2020-2021 aan hun verplichting tot permanente (on-line) educatie. Permanente educatie dient een maatschappelijk belang. Burgers moeten er immers op kunnen vertrouwen dat de notarissen die zij inschakelen beschikken over alle (actuele) kennis die gezien hun functie noodzakelijk is voor een goede beroepsuitoefening. Daarom treedt het Bureau financieel toezicht (BFT) op indien notarissen in het tijdvak van twee jaren niet voldoende opleidingspunten hebben [...]

2022-10-06T08:59:42+02:00oktober 6th, 2022|Artikelen, BFT, Nieuwsberichten, Notariaat|

Artikel: “Staan voor kwaliteit en integriteit”

Belastingadviseurs hebben bij vrijwel al hun werkzaamheden te maken met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het Register Belastingadviseurs (RB) heeft een toetsingsarrangement met het Bureau Financieel Toezicht afgesloten over de manier waarop de controle op de naleving van de Wwft door onze leden plaatsvind. Waarom vindt onze vereniging dit belangrijk en hoe worden de controles uitgevoerd? Artikel: Staan voor kwaliteit en integriteit. (Mr. drs. W.K.M. Faasen RB, Het [...]

2020-07-09T15:08:00+02:00juli 9th, 2020|Artikelen, Wwft|

Artikel Activa: ‘Noab-kantoren zijn poortwachter’

Jaarlijks zou er in ons land 16 miljard euro worden witgewassen, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Bureau Financieel Toezicht, kortweg het BFT, ziet toe op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Noab-kantoren, maar bijvoorbeeld ook notarissen en belastingadviseurs, spelen daarin een belangrijke rol. Zij krijgen immers jaarlijks talloze financiële transacties onder ogen. 'Noab-kantoren zijn poortwachter (Activa, nummer 2 - 2016) [Gepubliceerd met toestemming van de uitgever] [...]

2017-12-13T09:50:05+01:00juni 1st, 2016|Artikelen, BFT, Notariaat, Wwft|

Artikel Notariaat Magazine: ‘Ons toezicht hangt af van specifieke signalen’

Het aantal handhavingsmaatregelen dat Bureau Financieel Toezicht (BFT) vorig jaar heeft opgelegd, is toegenomen. Behoorlijk toegenomen zelfs. Dit zegt Thieu Coffeng, directeur bij het BFT. Volgens hem is de organisatie steeds meer risicogericht gaan werken waardoor problemen bij notarissen eerder worden opgemerkt. 'Het gaat erom dat je de risicogevallen tijdig uit de markt haalt. We moeten allemaal kunnen vertrouwen op de rol en de positie van de notaris. 'Ons toezicht hangt af van specifieke [...]

2017-12-13T09:49:08+01:00maart 1st, 2016|Artikelen, BFT, Notariaat|

Artikel JBN: Wetswijzigingen WWFT voor het notariaat per 1 januari 2013

Per 1 januari 2013 is de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) op diverse onderdelen aangepast. In JBN 2010, nr. 59 heeft mevrouw B. Snijder-Kuipers al eens stilgestaan bij de voorgenomen WWFT-wijzigingen voor het notariaat op basis van een consultatieversie. Sindsdien zijn nog de nodige aanpassingen toegevoegd. In dit artikel worden de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen voor het notariaat besproken. Wetswijzigingen WWFT voor het notariaat per 1 januari 2013  (Kolkman, D.S. [...]

2017-12-13T09:50:38+01:00juni 1st, 2013|Artikelen, BFT, Notariaat, Wwft|

Artikel: WWFT wijzigingen 2013

Nederland is in 2010 geevalueerd in het kader van de derde evaluatieronde van de FATF (Financial Action Task Force). Deze intergouvernementele organisatie heeft 40 aanbevelingen opgesteld ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme. In Nederland hebben deze aanbevelingen via een drietal Europese Richtlijnen, geleid tot de WWFT. WWFT wijzigingen 2013 (mr. D.S. Kolkman, mr. C.A. Reckweg, BFT Nieuwsbrief Toezicht, nummer 2, winter 2012, 8ste jaargang)  

2017-12-13T09:54:08+01:00december 28th, 2012|Artikelen, BFT, Wwft|
Ga naar de bovenkant