Belastingadviseurs hebben bij vrijwel al hun werkzaamheden te maken met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het Register Belastingadviseurs (RB) heeft een toetsingsarrangement met het Bureau Financieel Toezicht afgesloten over de manier waarop de controle op de naleving van de Wwft door onze leden plaatsvind. Waarom vindt onze vereniging dit belangrijk en hoe worden de controles uitgevoerd?

PDF Artikel: Staan voor kwaliteit en integriteit. (Mr. drs. W.K.M. Faasen RB, Het Register,  juni 2020, nr. 3., p 26-30 (met toestemming gepubliceerd))