Recentelijk is de  tweede NRA Witwassen gepubliceerd en naar de Tweede Kamer verzonden. Voor de praktijk zijn de 15 grootste risico’s op het gebied van witwassen samengevat op  PDF 1 A4 

Op grond van artikel 2c Wwft zijn Wwft instellingen verplicht om onder andere risico’s zoals geïdentificeerd door de NRA Witwassen bij hun Wwft risicobeleid te betrekken.

Het BFT verzoekt Wwft instellingen dan ook om op basis van de uitkomsten van de 2de NRA Witwassen hun Wwft risicobeleid te actualiseren. De tweede NRA terrorismefinanciering is nog in voorbereiding en zal over enkele weken worden gepubliceerd.