In hoeverre mag een notaris vanuit zijn onafhankelijkheid wel of niet beleggen in aandelen of onroerende zaken? Hoe moet artikel 17 lid 3 van de Wet op het notarisambt (Wna) uitgelegd en toegepast worden?
De KNB en het BFT reiken de notaris concrete handvatten aan op basis van de wetsgeschiedenis en concrete casuïstiek vanuit de tuchtrechtjurisprudentie.

Memo beleggingen notaris artikel 17 lid 3 BFT en KNB