Naar aanleiding van een thema-onderzoek van het BFT naar de registratie van exploten door gerechtsdeurwaarders, doet het BFT enkele praktische aanbevelingen.

Artikel registratie exploten deurwaarders