Jaarlijks zou er in ons land 16 miljard euro worden witgewassen, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Bureau Financieel Toezicht, kortweg het BFT, ziet toe op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Noab-kantoren, maar bijvoorbeeld ook notarissen en belastingadviseurs, spelen daarin een belangrijke rol. Zij krijgen immers jaarlijks talloze financiële transacties onder ogen.

‘Noab-kantoren zijn poortwachter (Activa, nummer 2 – 2016) [Gepubliceerd met toestemming van de uitgever]