De tuchtrechter stelt naar aanleiding van een tuchtklacht van het BFT vast dat een notaris zijn poortwachtersverplichtingen onvoldoende heeft vervuld. De tuchtrechter weegt mee dat er inmiddels verbeteringen op het kantoor zijn doorgevoerd maar uit wel haar zorgen over de inrichting van het kantoor van de notaris, nu alle Wwft-verplichtingen zo nadrukkelijk bij slechts één Wwft-functionaris zijn belegd.

ECLI:NL:TNORARL:2023:55