Sinds 1 maart 2015 is het op grond van art 11a van de Opiumwet verboden te handelen in goederen voor grootschalige hennepteelt. Veel winkels die benodigdheden verkopen voor hennepteelt, zogenaamde growshops, hebben sindsdien hun activiteiten gestaakt.

Een aantal growshops blijkt echter nog steeds actief te zijn. Uit analyse van het BFT is gebleken dat deze growshops nog steeds handelen in materialen die geschikt zijn voor grootschalige hennepteelt. Regelmatig worden er door justitie bedrijven aangetroffen die zich nog bezighouden met de handel in professionele kweekmiddelen. Daarbij worden doorgaans ook andere overtredingen geconstateerd, zoals de aanwezigheid van drugs en (een vermoeden van) witwassen.

Uit een verkenning door de analyseafdeling van het BFT is gebleken dat growshops voornamelijk  actief zijn via webshops en online professionele kweekmiddelen verkopen. Gelet op de activiteiten is er sprake van een verhoogd risico voor de Wwft. Dit heeft het BFT doen besluiten om (online) growshops (en hun zakelijke dienstverleners, die onder toezicht van het BFT vallen) in kaart te brengen.

In 2023 heeft het BFT met behulp van webcrawling, waarbij een geautomatiseerd programma webpagina’s doorzoekt, een overzicht gemaakt van (online) aanbieders van producten die kunnen worden gebruikt voor grootschalige hennepteelt. Uit deze analyse zijn meer dan 70 aanbieders naar voren gekomen. Hierbij zijn tientallen onder toezicht van het BFT staande instellingen betrokken als adviseur.

Binnenkort ontvangt een aantal betrokken adviseurs een brief van het BFT met specifieke vragen over hun klanten. De betrokken Wwft-instellingen ontvangen individueel terugkoppeling van het BFT over de resultaten van het onderzoek.