Hoewel vastlegging van wat de notaris ter uitvoering van zijn poortwachtersrol heeft gedaan beter had gekund (hetgeen de notaris ook onderschrijft) is de tuchtrechter van oordeel dat de notaris zijn poortwachtersfunctie voldoende heeft vervuld. De tuchtklacht van het BFT is ongegrond.

ECLI:NL:TNORAMS:2024:4