Sanctiewet-informatie op website BFT

Op de website van het BFT is een aparte  pagina ingericht met informatie over de naleving van de ► Sanctiewet. Wwft-instellingen (waaronder notarissen) en gerechtsdeurwaarders worden opgeroepen alert te zijn bij het uitvoeren van bestaande opdrachten of het aanvaarden van nieuwe opdrachten waarbij de Sanctiewet een rol kan spelen. Tevens is oplettendheid geboden bij pogingen van partijen tot het omzeilen van sanctiemaatregelen. De pagina bevat verwijzingen naar de Wwft-leidraden en de sanctielijsten. Ook worden [...]

2022-10-13T13:44:47+02:00oktober 13th, 2022|BFT, Nieuwsberichten, Sanctiewet|

Sancties tegen Rusland; wat wordt verwacht van Wwft plichtige instellingen?

De EU, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en andere mogendheden hebben sancties opgelegd aan Rusland en daarmee gelieerde partijen. Wwft instellingen zijn belangrijke poortwachters en kunnen door hun cliënten ingeschakeld worden om sanctieregels te omzeilen. Alertheid is daarom geboden. Voor meer informatie: Sancties tegen Rusland; wat wordt verwacht van Wwft plichtige instellingen?

2022-10-13T15:10:44+02:00maart 1st, 2022|BFT, Nieuwsberichten, Sanctiewet|
Ga naar de bovenkant