Op de website van het BFT is een aparte  pagina ingericht met informatie over de naleving van de ► Sanctiewet. Wwft-instellingen (waaronder notarissen) en gerechtsdeurwaarders worden opgeroepen alert te zijn bij het uitvoeren van bestaande opdrachten of het aanvaarden van nieuwe opdrachten waarbij de Sanctiewet een rol kan spelen. Tevens is oplettendheid geboden bij pogingen van partijen tot het omzeilen van sanctiemaatregelen.

De pagina bevat verwijzingen naar de Wwft-leidraden en de sanctielijsten. Ook worden ‘veelgestelde vragen’ (en antwoorden) over de sanctiewetgeving besproken. De informatie wordt de komende tijd verder aangevuld.