De EU, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en andere mogendheden hebben sancties opgelegd aan Rusland en daarmee gelieerde partijen. Wwft instellingen zijn belangrijke poortwachters en kunnen door hun cliënten ingeschakeld worden om sanctieregels te omzeilen. Alertheid is daarom geboden.

Voor meer informatie: PDF Sancties tegen Rusland; wat wordt verwacht van Wwft plichtige instellingen?