In maart berichtten we u al dat het BFT een thematisch onderzoek ging instellen naar adviseurs van growshops. In het 2e kwartaal van 2024 is dit onderzoek uitgevoerd. Uit analyse van de onderzoeksresultaten is gebleken dat, ondanks dat het verboden is te handelen in materialen welke geschikt zijn voor grootschalige hennepteelt, in Nederland nog een flink aantal growshops actief is.

Tijdens het onderzoek heeft het BFT de betrokken adviseurs onder andere gevraagd naar de risicoclassificatie die is toegepast, welke extra werkzaamheden er zijn uitgevoerd om de risico’s te beheersen en naar mogelijke ongebruikelijke transacties.

Uit de responsen blijkt dat meer dan de helft van de bevraagde adviseurs een onjuiste risicoclassificatie toepast. Verder bleek de kennis van de Wwft bij een aantal adviseurs onvoldoende en zijn er in een aantal dossiers ongebruikelijke transacties geconstateerd. De ongebruikelijke transactie betroffen voornamelijk gebreken in de kasadministratie waaronder negatieve kasboeksaldi en ongebruikelijke hoge kassaldi.

De adviseurs bij wie gebreken in de naleving van de Wwft zijn geconstateerd, zijn gevraagd adequate acties te ondernemen. Verder zal het BFT een aantal adviseurs die in de eerste tranche nog niet bevraagd zijn, alsnog gaan bevragen in het 3e kwartaal van 2024.

Het BFT adviseert adviseurs van growshops scherp te zijn op de activiteiten van de klant, een juiste risicoclassificatie toe te passen en adequate maatregelen te nemen om de risico’s op witwassen te beheersen.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande dan kunt u contact opnemen met het BFT via helpdeskWWFT@bureauft.nl