Over het Bureau Financieel Toezicht (BFT)
Het Bureau Financieel Toezicht draagt bij aan het bevorderen en in standhouden van de integriteit van het financieel-economisch stelsel van Nederland. Dit zelfstandig bestuursorgaan (vallend onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid) werkt landelijk en is centraal gevestigd in Utrecht.

Het BFT is verantwoordelijk voor het integrale toezicht op het notariaat en op gerechtsdeurwaarders. Tevens is het BFT verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) ten aanzien van notarissen, belastingadviseurs, registeraccountants, accountants-administratieconsulenten en andere zelfstandige vergelijkbare beroepsbeoefenaren zoals administratiekantoren en bedrijfseconomische adviseurs.

De komende jaren bouwt het BFT verder aan de ingeslagen weg met preventief toezicht, samenwerking, data-analyse en ‘impact’ als focuspunten. Dit vraagt om een voortdurende blik op de ontwikkelingen in het toezichtsveld. Bij het BFT werken op dit moment circa 60 mensen. Hoewel het BFT als toezichthouder een formeel imago heeft, is de cultuur binnen het BFT informeel en dynamisch en werken er hoogopgeleide professionals aan het realiseren van een complexe opgave.

Het BFT is per direct op zoek naar een enthousiast, initiatiefrijk en gedreven Hoofd afdeling Notariaat en Gerechtsdeurwaarders.

Wat ga je doen?
Als hoofd van een afdeling met circa 20 collega’s ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing, zodat er effectief en efficiënt gewerkt wordt. Je waarborgt de (inhoudelijke) integriteit en stuurt op het proces van de onderzoeken, de werkverdeling en de medewerkers. Het werk bestaat onder andere uit het begeleiden, ondersteunen en faciliteren van de medewerkers zodat zij in staat worden gesteld hun werk goed te doen.

Daarnaast zien je taken en verantwoordelijkheden er als volgt uit:
• Als lid van het managementteam (verder bestaande uit de directeur/afdelingshoofd Juridische zaken, afdelingshoofd Wwft en afdelingshoofd bedrijfsvoering) bijdragen aan de organisatiedoelstellingen en plannen;
• Het sturen op en bevorderen van de kwaliteit van de afdeling en daarin actief samenwerken met de andere afdelingen;
• Het begeleiden en coachen van medewerkers in de afdeling en het doorlopen van de gesprekscyclus;
• Signaleren van relevante ontwikkelingen in de samenleving en in het toezichtsveld, die doorvertalen naar de organisatie en de afdeling en daarmee zorgen dat de organisatie toekomstbestendig is;
• Onderhouden van externe contacten in het toezichtsveld.

Daarvoor heb je de volgende ervaring en kwaliteiten in huis:
Voor deze organisatie met complexe maatschappelijke opgave zoekt het BFT een leidinggevende die actief samenwerkt, weet én aanvoelt wat er in de samenleving speelt en die intrinsiek gemotiveerd is om het goede te doen. Kernwaarden zoals verbindend, resultaatgericht en organisatiesensitief zijn van toepassing op deze functie en sluiten aan bij de rijksbrede visie op publiek leiderschap.
Je hebt ervaring met het leidinggeven aan hoogopgeleide professionals en met het formuleren van strategisch beleid. Je hebt je antenne afgesteld staan op maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast sta je open voor nieuwe ideeën en veranderingen en zorg je dat je afdeling meebeweegt met ontwikkelingen in de organisatie en daarbuiten. Je hebt ervaring met het samenwerken met externe partijen, kunt omgaan met (tegengestelde) belangen en hebt een sterk gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. In deze functie is het daarnaast belangrijk dat je opereert op hoofdlijnen, organisatiebewust bent en het publieke belang altijd voorop stelt.

Daarnaast heb je/ ben je:
• Een afgeronde opleiding op WO-niveau;
• Collegiaal en flexibel als het gaat om belangstelling en inzetbaarheid;
• Als manager inspirerend, motiverend en coachend;
• In staat om vergaderingen op effectieve wijze te leiden en daarbinnen een open sfeer te creëren waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren;
• Gezaghebbend, analytisch sterk, gericht op samenwerking, in staat hoofd- en bijzaken te scheiden en niet bang voor een beetje weerstand;
• Constructief kritisch en onafhankelijk met oog voor relaties en het BFT-belang;
• Reflectief en je staat open voor verschillende afwegingen.

Wat biedt het BFT?
Het BFT biedt aan jou de mogelijkheid je te verbinden aan een complexe maatschappelijke opgave, namelijk het bevorderen en in standhouden van de integriteit van het financieel-economisch stelsel van Nederland. Daarnaast biedt het een zelfstandige en stevige functie, waarin je de ruimte krijgt om je verder te ontwikkelen. Je komt te werken in een leuke organisatie met deskundige professionals die intrinsiek gemotiveerd zijn om zich in te zetten voor de publieke zaak.

Het BFT biedt een functie voor 36 uur per week en een uitstekend pakket primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (CAO Rijk, Manager Schaal 15). Daarnaast biedt het BFT een werkomgeving waarin aandacht voor zowel persoonlijke als vakinhoudelijke ontwikkeling centraal staan.

Interesse?
Voel je je aangesproken door het profiel en heb je interesse om te komen werken in een enthousiast team met professionals die gedreven worden door vakinhoudelijke interesse? Neem dan contact op met Janine Trompetter (06-29472010 en j.trompetter@employmentservices.nl) of Hendrik Roeleveld (06-57679413 en h.roeleveld@employmentservices.nl) van Employment Services of solliciteer direct via www.employmentservices.nl.

Employment Services is verantwoordelijk voor de werving & selectie van geschikte kandidaten voor deze vacature. Na de CV selectie worden kandidaten eerst uitgenodigd voor een gesprek bij Employment Services op kantoor. Vervolgens vinden tenminste twee selectiegesprekken plaats ten kantore van het BFT. Een assessment maakt eveneens onderdeel uit van deze procedure. Aan het eind van de procedure worden referenties gecheckt en een pre-employment screening uitgevoerd.

Reageren kan tot en met 15 september. De gespreksrondes worden gestart zodra wij de eerste kandidaten geselecteerd hebben voor een gesprek.