Recent heeft het BFT een aantal administratiekantoren gevraagd om een vragenlijst in te vullen over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De aanleiding hiervoor was een mailing die in 2022 is gestuurd naar 15.000 administratiekantoren teneinde de administratiekantoren te wijzen op de verplichtingen vanuit de Wwft. De mailing is verstuurd om meer gevolg te geven aan de vraag om voorlichting door het BFT.

Het BFT heeft in het verleden meerdere keren geconstateerd dat de naleving van de Wwft met name bij kleine, niet-georganiseerde administratiekantoren nog steeds achterblijft. Daarom heeft het BFT in 2022 een informatiecampagne gehouden. Om na te gaan of de informatiecampagne heeft geleid tot een betere naleving van de Wwft, heeft het BFT vervolgens 100 administratiekantoren in Nederland gevraagd een korte vragenlijst in te vullen.

Veel van de kantoren hebben gereageerd en helaas is het beeld nog niet erg rooskleurig. Bijna driekwart van de administratiekantoren heeft geen procedures voor de Wwft, de identificatie van de klanten is bij driekwart van de kantoren nog niet op orde en ook driekwart van de administratiekantoren heeft niet voldaan aan de opleidingsverplichting vanuit de Wwft.

De kantoren die de vragenlijst hebben ingevuld, hebben vanuit het BFT aanbevelingen ontvangen voor het opstellen van procedures voor de Wwft en een risicobeleid, het volgen van een opleiding en het identificeren van cliënten. De reactie onder de respondenten op deze aanbevelingen is positief.

Het kleine aantal kantoren dat niet meegewerkt heeft aan de enquête zal overigens binnenkort benaderd worden door het BFT voor een regulier onderzoek.

Door middel van onder andere publicaties op het Forum Fiscaal Dienstverleners van de Belastingdienst blijft het BFT informatie verstrekken over de Wwft aan onder andere administratiekantoren. Ook zal het BFT in het najaar weer aanwezig zijn op de jaarlijkse intermediairdagen van de Belastingdienst. Voor meer informatie over de Wwft, waaronder veel gestelde vragen, kunt u ook terecht op onze website.