Bureau Financieel Toezicht houdt in het kader van de Wwft toezicht op notarissen, accountants, belastingadviseurs, administratiekantoren en andere Wwft-plichtige vrije beroepsgroepen. Senior Toezichthouder Wwft Marrit Jansen is te gast bij de Podcast Compliance Adviseert, waar ze bespreekt hoe deze beroepsgroepen invulling geven aan hun rol als poortwachter en hoe het toezicht hierop is georganiseerd.

Wat doet het Bureau Financieel Toezicht (BFT) nu precies? En hoe staat dit in verhouding tot de taken van andere toezichthouders? Wat zijn overeenkomsten en verschillen tussen de diverse poortwachters? In hoeverre beseffen accountants, administratiekantoren, notarissen en andere vrije beroepsbeoefenaren dat ze een rol als poortwachter hebben? Hoe staat het met het aantal en de kwaliteit van de meldingen van ongebruikelijke transacties? En hoe ziet het handhavingsbeleid van BFT er op dit moment uit? Is er ook sprake van strafrechtelijke zaken? Je hoort het allemaal in de nieuwste aflevering.

Luister hier het interview met Marrit Jansen