Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vandaag zijn jaarverslag uitgebracht.
Middels onafhankelijk toezicht draagt het BFT bij aan een integer werkend financieel-economisch stelsel en het beschermen van de collectieve (financiële) belangen van de gebruikers van diensten van notarissen en gerechtsdeurwaarders.

Om normconform gedrag van ondertoezichtstaande beroepsgroepen te bereiken en om normschendingen te beëindigen wordt het toezicht ingezet via interventies en activiteiten, zoals voorlichting, samenwerking, analyses, het doen van onderzoeken en het nemen van handhavingsmaatregelen. Om tot het meest effectieve handhavingsmiddel te komen vindt een zorgvuldige afweging plaats, waarbij de ernst van de normschending een rol speelt, maar ook de herstelactiviteiten van de beroepsbeoefenaar.

In dit jaarverslag wordt hierop teruggekeken.
Zo waren er in 2021 109 onderzoeken bij het notariaat en 26 onderzoeken bij gerechtsdeurwaarders. Inzake de naleving op de Wwft heeft het BFT 43 bijzondere onderzoeken, 30 schriftelijke onderzoeken en 49 thematische onderzoeken uitgevoerd. In totaal zijn 168 handhavingsinstrumenten toegepast.

PDF BFT Jaarverslag en financiele gegevens 2021

PDF BFT Jaarrekening 2021