Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vandaag zijn jaarverslag uitgebracht. Het jaarverslag is digitaal op www.bureauft.nl beschikbaar.

De samenleving moet vertrouwen hebben in het notariaat, de gerechtsdeurwaarders en het financieel-economisch stelsel als geheel. Daarom is er onafhankelijk toezicht van het BFT.

Aan de ene kant is er integraal toezicht om bij te dragen aan rechtszekerheid en het beschermen van de collectieve financiële belangen van degenen die gebruikmaken van de diensten van notarissen en gerechtsdeurwaarders. Het jaar 2021 werd o.a. gekenmerkt door de fraudezaak bij een groot gerenommeerd advocaten- en notarissenkantoor. Het onderzoek hiernaar heeft het BFT eind 2021 afgerond.

Aan de andere kant is er toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het BFT levert hierbij een bijdrage aan een integer werkend financieel-economisch stelsel. Deze wet verplicht vrije beroepsbeoefenaren, zoals accountants, notarissen, belastingadviseurs en administratiekantoren onder meer om op juiste wijze hun cliënten te identificeren en ongebruikelijke transacties te herkennen en deze te melden aan de Financial Intelligence Unit. De nodige aandacht ligt hierbij ook op de poortwachtersrol. Het BFT ziet een positieve ontwikkeling in het uitoefenen van de poortwachtersrol op grond van de Wwft en de Wet op het notarisambt, maar oplettendheid blijft zeker geboden.

Om normconform gedrag van ondertoezichtstaande beroepsgroepen te bereiken en om normschendingen te beëindigen wordt het toezicht ingezet via interventies en activiteiten, zoals voorlichting, samenwerking, analyses, het doen van onderzoeken en het nemen van handhavingsmaatregelen. In dit jaarverslag wordt hierop teruggekeken.

Zo waren er in 2021 109 onderzoeken bij het notariaat en 26 onderzoeken bij gerechtsdeurwaarders. Inzake de naleving op de Wwft heeft het BFT 43 bijzondere onderzoeken, 30 schriftelijke onderzoeken en 49 thematische onderzoeken uitgevoerd. In totaal zijn 168 handhavingsinstrumenten toegepast, waaronder 63 waarschuwingsbrieven. Daarnaast zijn 18 handhavingsgesprekken gevoerd met voornamelijk notarissen en gerechtsdeurwaarders, 13 klachten ingediend tegen notarissen, 27 klachten tegen gerechtsdeurwaarders en 19 boetes inzake de Wwft uitgedeeld.

Om tot het meest effectieve handhavingsmiddel te komen vindt maatwerk plaats, waarbij de ernst van een normschending een belangrijke rol speelt, maar ook zaken als de duur, frequentie en of sprake is van herstelactiviteiten van de beroepsbeoefenaar. Bij het indienen van een klacht wordt ook beoogd de belangen te beschermen van degenen die gebruikmaken van de diensten van de beroepsgroep. Dus om de norm te zetten voor ook anderen en daarmee de eer en waardigheid van de beroepsgroep hoog te houden.