Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) doet elk jaar verslag van zijn werkzaamheden. Deze bestaan uit het onafhankelijk toezicht houden op de Wet op het notarisambt, de Gerechtsdeurwaarderswet en op de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme). In het jaarverslag 2019 treft u de belangrijkste bevindingen en gebeurtenissen van afgelopen jaar in grote lijnen aan.

Naast de activiteiten op het gebied van het integraal toezicht op het notariaat en de gerechtsdeurwaarders en de handhaving van de Wwft in de sectoren die onder de verantwoordelijkheid van het BFT vallen, kenmerkte het jaar 2019 zich door investeringen in de bestuurlijke relaties met de beroepsorganisaties en door de start van de “doorontwikkeling” van het BFT.

Voor een kort overzicht van kerncijfers verwijst het BFT u naar de samenvatting. In 2019 heeft BFT zijn toezicht onder andere gericht op drie maatschappelijke relevante actuele onderwerpen. Deze staan omschreven op pagina 5 en 6 van het jaarverslag.

Voor nadere informatie of vragen kunt u contact opnemen via bft.post@bureauft.nl.

PDF Jaarverslag BFT 2019