Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vandaag zijn jaarverslag uitgebracht. Als onafhankelijk toezichthouder heeft het BFT een belangrijke taak om te zorgen voor een integer financieel-economisch stelsel en een goed werkende rechtstaat. De samenleving moet immers vertrouwen hebben in juridische beroepen als notarissen, gerechtsdeurwaarders en financiële dienstverleners, zoals accountants en belastingadviseurs. Dit jaarverslag laat zien hoe wij in 2022 invulling gaven aan onze wettelijke taken.

Drie ambities
Het afgelopen jaar vertaalden wij eerder gestelde ontwikkellijnen naar drie ambities: het sturen op duurzame impact, het bestrijden van ondermijning en het inspelen op technologische ontwikkelingen. Onze activiteiten focusten zich hierop.

2022 was ook het jaar waarin we met diverse partijen een intensievere samenwerking aangingen. We deelden onze kennis en ervaring en versterkten zo ons toezicht. Een ander belangrijk speerpunt was het bestrijden van ondermijning. We evalueerden de meldingen die we de afgelopen jaren van de Belastingdienst ontvingen en gaven voorlichting aan administratiekantoren over dit onderwerp.

Uitgevoerde onderzoeken
We voerden 126 onderzoeken uit bij het notariaat en 29 onderzoeken bij gerechtsdeurwaarders. Inzake de naleving op de Wwft voerde het BFT 157 onderzoeken uit.

Het jaarverslag is ► hier in te zien.