Ondanks niet-ontvankelijkheid van de tuchtklacht van het BFT, geeft het Hof ten behoeve van de rechtspraktijk handvatten voor het toetsen van het beleggingsverbod van artikel 17 lid 3 Wna voor de notaris. Zo geeft het Hof bij dit verbod aan dat bij een beoordeling de volgende omstandigheden gewogen dienen te worden: a) wijze van verwerving, b) doel en belang, c) financiële omvang, d) financiële of publicitaire risico’s, e) ligging, f) beheer en g) band met de praktijk.  Deze opsomming is niet limitatief. Het is aan de notaris om deze omstandigheden aannemelijk te maken. Het BFT heeft lering getrokken uit de niet-ontvankelijkheid en het BFT voorziet een tuchtklacht zorgvuldig van een accurate onderbouwing.

ECLI:NL:GHAMS:2023:2879