Het BFT heeft de Circulaire Notariaat 2024 gepubliceerd. In de circulaire informeert het BFT u over de procedure met betrekking tot de indiening van de jaargegevens over 2023 en de kwartaalcijfers over het boekjaar 2024.

Er is tevens een bijlage toegevoegd met praktische aandachtspunten voor onder andere veel voorkomende onvolkomenheden en aanbevelingen betreffende kwartaalverslagstaten, jaarrekeningen en jaarverslagstaten kantoor & privé.