Hij is als gerechtsdeurwaarder benoemd en is eveneens aansprakelijk.