Woonhuis, kantoorpanden (privébezit), tweede woningen en overige roerende zaken kunnen worden verantwoord in de prive vermogensopstelling in de rubriek: Materiële vaste activa.