Op grond van artikel 25a Wna en artikel 9 lid 4 van de regeling op het notarisambt dient een melding bij het BFT te worden gedaan voor: gebeurtenissen die van nadelige invloed kunnen zijn op de solvabiliteit en/of liquiditeit, ten aanzien van de notarisorganisatie en/of de notaris privé.

In ieder geval dient er te worden gemeld als sprake is van de aanwezigheid van een negatieve liquiditeits- en/of solvabiliteitspositie, ten aanzien van de notarisorganisatie en/of de notaris privé.

Het BFT beoordeelt de liquiditeitspositie in privé in zijn totaal. Het totaal van de liquiditeit in privé is de liquiditeitspositie volgens de buitenmaatschappelijke balans plus de liquiditeitspositie volgens de privé-vermogensopstelling. Tezamen met (het aandeel in) de liquiditeitspositie van het kantoor moet de totale liquiditeitspositie ten alle tijde positief zijn.