De minister acht het dagvaarden van een organisatie die op de sanctielijst staat kennelijk niet in strijd met artikel 3a Gdw (waaronder volgens de afspraak met de KBvG ook de sanctieregelingen vallen).