Op de website van het BFT is een nadere toelichting opgenomen op de vraag hoe om te gaan met de verantwoording van gezamenlijke bezittingen en schulden in de V-staat. Deze toelichting kan worden gevonden via de volgende ► link