Op het KNB Notarisnet, het interne ledennet van de notarissen, staan de modellen. De notaris kan deze aan de accountant verstrekken.