Formulier Meldpunt misstanden Wwft-instellingen

Welkom bij het BFT Meldpunt Misstanden Wwft-instellingen

Met dit formulier maakt u een melding van een misstand bij een instelling die onder Wwft-toezicht van het BFT staat. U kunt de melding anoniem maken, maar dat heeft niet onze voorkeur.

Bij een anonieme meldingen kan het BFT geen contact met u opnemen als er belangrijke informatie ontbreekt. Dan is het moeilijker om de ernst van de situatie te beoordelen. Als relevante informatie ontbreekt, kan het BFT mogelijk geen prioriteit aan uw melding geven en geen onderzoek verrichten. We verzoeken u dus om uw eigen identiteit en contactgegeven aan ons kenbaar te maken, zodat wij zo nodig contact op kunnen nemen.

U kunt ook aangeven dat u niet wilt dat uw naam wordt genoemd in het dossier, maar dat het BFT wel uw contactgegevens mag noteren. Zo kunnen wij toch in contact komen wanneer er relevante informatie ontbreekt. Als u in uw melding aangeeft dat u anoniem wenst te blijven, verwijdert het BFT de naar u herleidbare gegevens uit de melding. Het is wel zo dat het BFT in bijzondere gevallen kan worden verplicht om de identiteit van een (anonieme) melder buiten het BFT bekend te maken, bijvoorbeeld op last van een rechter. Hoewel dit niet vaak voor komt, bestaat de mogelijkheid wel.

    Let op: max bestandsgrootte is 7 MB