Het schenden van de poortwachtersverplichtingen raakt volgens de tuchtrechter de kern van het notariaat. De door het BFT geconstateerde normschendingen zien niet op één akte, maar op tien akten betreffende aandelenoverdracht. Bij de tuchtmaatregel (berisping met geldboete van € 15.000) houdt de tuchtrechter rekening met de inspanningen van de oud-notaris om herhaling te voorkomen.

ECLI:NL:TNORARL:2019:16

Het BFT handhaaft geconstateerde normschendingen volgens handhavingsbeleid, onder meer door het indienen van tuchtklachten. Voor notarissen en gerechtsdeurwaarders is kennisname van de tuchtuitspraak nuttig voor hun praktijkvoering. Ook kan zo beter inzicht worden verkregen in de handhaving door het BFT.