De maatschappij moet erop kunnen vertrouwen dat een notaris voldoende financieel weerbaar is. Het BFT houdt toezicht op de financiële positie van notarissen en handhaaft hierop. Negatieve financiële posities kunnen er immers toe leiden dat een notaris ter eniger tijd niet zal kunnen voldoen aan zijn financiële verplichtingen jegens cliënten.

ECLI:NL:TNORAMS:2019:13

Het BFT handhaaft geconstateerde normschendingen volgens handhavingsbeleid, onder meer door het indienen van tuchtklachten. Voor notarissen en gerechtsdeurwaarders is kennisname van de tuchtuitspraak nuttig voor hun praktijkvoering. Ook kan zo beter inzicht worden verkregen in de handhaving door het BFT.