Het BFT verwijt een notaris dat hij bij zijn werkzaamheden in het kader van de afwikkeling van de nalatenschap van een erflaatster in ieder geval in schijn heeft gehandeld in strijd met de notariële onafhankelijkheid en onpartijdigheid ex artikel 17 Wna.

De kamer heeft de notaris de maatregel van ontzetting uit het ambt opgelegd. Het Hof is van oordeel dat de notaris met zijn handelswijze zijn kerntaken als notaris ernstig heeft veronachtzaamd. Het Hof legt naast de maatregel van ontzetting uit het ambt ook de maatregel van geldboete (€ 20.750,-) op.

ECLI:NL:GHAMS:2019:4163

Het BFT handhaaft geconstateerde normschendingen volgens handhavingsbeleid, onder meer door het indienen van tuchtklachten. Voor notarissen en gerechtsdeurwaarders is kennisname van de tuchtuitspraak nuttig voor hun praktijkvoering. Ook kan zo beter inzicht worden verkregen in de handhaving door het BFT.