De maatschappij vertrouwt erop en moet erop kunnen vertrouwen dat een notaris voldoende financieel weerbaar is. De kamer acht het hier niet aanvaardbaar om de risico’s die een slechte financiele positie van de notaris meebrengt, te laten voortbestaan. Daarbij komt dat ook bij de inhoudelijke behandeling van dossiers niet de zorgvuldigheid en voortvarendheid is betracht die de maatschappij van een notaris eist.

ECLI:NL:TNORARL:2020:7

Het BFT handhaaft geconstateerde normschendingen volgens handhavingsbeleid, onder meer door het indienen van tuchtklachten. Voor notarissen en gerechtsdeurwaarders is kennisname van de tuchtuitspraak nuttig voor hun praktijkvoering. Ook kan zo beter inzicht worden verkregen in de handhaving door het BFT.