Het BFT roept zijn ondertoezichtstaanden op specifiek te letten op nieuwe vormen van witwassen en financieren van terrorisme, zoals ook ► aangegeven door de Financial Action Task Fore (FATF). De geschiedenis leert immers dat criminelen misbruik maken van de omstandigheden zoals die zich nu voordoen tijdens de Coronacrisis.

De huidige omstandigheden brengen dus ook Wwft-risico’s met zich mee. Het BFT vraagt daarom extra alertheid van zijn ondertoezichtstaanden om het risico van misbruik van het financiële stelsel tegen te gaan. Het is immers een doorlopende verantwoordelijkheid om de Wwft nauwgezet te blijven naleven: cliënten en transacties dienen voortdurend gemonitord te worden én ongebruikelijke transacties dienen gemeld te worden bij FIU-Nederland.

Voor nadere informatie of vragen kunt u contact opnemen via bft.post@bureauft.nl.