Voor het goed vervullen van de toezichttaken, dient het BFT ook handhavend op te treden.
De keuze voor de inzet van handhavingsinstrumenten wordt echter zorgvuldig gemaakt aan de hand van het handhavingsbeleid van het BFT. Voor sommige normschendingen kan worden volstaan met een schriftelijke waarschuwing.

Het kan ook zijn dat het BFT beslist om een normoverdragend gesprek met de beroepsbeoefenaar te voeren. Grotere normschendingen kunnen als tuchtklacht worden voorgelegd aan de tuchtrechter. Ook kan in sommige gevallen een boete worden opgelegd. Om normschendingen te helpen voorkomen deelt het BFT tips en overige informatie.