Alle aan een kantoor verbonden gerechtsdeurwaarders (in loondienst) zijn in dezelfde mate verantwoordelijk voor de derdengelden. Als een organisatie zo is ingericht dat niet alle gerechtsdeurwaarders deel uit maken van het bestuur, dan moeten de overige deurwaarders ervoor zorgen dat zij toch voldoende geïnformeerd worden zodat zij kunnen beoordelen of de afspraken die het bestuur met derden maakt in overeenstemming zijn met de regelgeving.

ECLI:NL:GHAMS:2021:2753