Binnen juridische entiteiten waar belastingadviseurs en accountants samenwerken bestaat onduidelijkheid over de vraag onder welke meldcode (Meld ID) zij een Wwft-melding moeten doen bij de FIU Nederland: onder het Meld ID voor belastingadviseurs of onder het Meld ID voor accountants.

De NBA, de NOB en het RB hebben samen met het BFT en de FIU Nederland vuistregels opgesteld wat onder welke Meld ID moet worden gemeld.

Zie voor meer informatie: ► “Wwft-meldingen door samenwerkende accountants en belastingadviseurs“.